Olympia Park


Netušili jsme příliš, co nás tam čeká, ale realita předčila očekávání. Areál sám i v jeho sousedství architektura objektů BMW (ani jsme netušili, že zde nalezneme i tento náš potencionální zájmový bod). V krásném počasí jsme se vydali vycházkou k věži a tam se jedním ze dvou rychlých (samozřejmě placených) výtahů vyvezli nahoru. A už jsme zírali. Nejdřív přes sklo (z vyznačenými základními body bližšího i vzdálenějšího okolí), poté o patro či dvě výš i beze skla. Opravdu skvostné pohledy. Ať už na samotný olympijský park, na Mnichov kolem (kvůli jeho rovinatému charakteru s ne tak dobře rozeznatelnými částmi, jako třeba v Praze), nebo na – vzhledem ke krásnému počasí nádherně viditelné – Alpy, vč. zřetelné Zugspitze. Podívali jsme se, pofotili, pokusili se telefonovat (ale nebyl tam signál) a pak už dolů. Pak jsme se prošli po parku, kde jsme podlabkali na lavičce u jezera (a František fotil, zejména nejrůznější rybniční ptactvo a nad námi létající letadla). Opravdu skvostné místo pro oddech obyvatel, vč. rodin s dětmi. Viděli jsme, že je zde umístěna třeba také expozice Vodní svět, velmi navštívený minigolf (vč. verze na malých stolcích), půjčovna lodiček. Ale to jsme se už vydali po mostku nazpět, k objektům BMW.

V M 1972 17. LOH, mj. známé atentátem palestinských fanatiků na izraelské sportovce. Olympijský areál architektů Freie Otta a Günthera Behnische 4 km s od centra, je světovým architektonickým unikátem. Behnischův tým přemodeloval haldy stavební suti, která sem byla po skončení války z nálety zdecimovaného M navážena, do podoby zelených kopců. Původní nezajímavý Nymphenburský kanál prohlouben a rozšířen do příjemné podoby jezírka. Celým parkem protkána transparentní střecha, která zastřešuje sportoviště i navazující veřejné prostory. Střechy z plexiskla pokrývají téměř 75.000 m2. Nesou je až 80 m vysoké stožáry a ocelová lana o celkové délce 410 km. Celkový náklad dosáhl téměř 200 mil. marek, třináctinásobek předpokladu. Areálu vévodí 291 m vysoká věž s televizní anténou a vyhlídkovým ochozem. Věž je nejvyšší budovou M. Největší stavbou v areálu Olympijský stadion. Stanová střecha zakrývá většinu hlediště a chrání diváky před deštěm. Nosná konstrukce budí i po více než 30 letech obdiv.