Tulln


K zastávce v tomto městě jsme se rozhodli až na poslední chvíli při cestě domů. Město působí sympaticky, ale už jsme neměli příliš času k jeho prozkoumání. Kašna Nibelungů na dunajském nábřeží i toto nábřeží samo nás velmi zaujaly.

Asi 30 km od Vídně proti proudu Dunaje leží na jeho pravém břehu Tulln, jedno z nejstarších měst v Rakousku s 16 tis. obyvatel. Obklopen zahradami je Tulln také známý jako město květin nebo Růžové město. Místo bylo osídleno už v předřímské době a v pol. 1. stol. tady měli Římané pevnost Comagena nebo Comagenis, která byla základnou pro jejich dunajskou flotilu. V posledních letech římskou vlády je uváděna návštěva sv. Severina a zázračná záchrana města od barbarů. Když franský císař Karel Veliký 803 zpacifikoval Avary, stala se bývalá římská pevnost franským opěrným bodem na v Bavorska. Sídlo hraběte. 859 se poprvé objevil název Tullin. V době Babenberské velký význam, snad hlavní město země. Tato pozice ztracena oživením Vídně a řadou těžkých událostí v T (velké požáry, turecké nájezdy, třicetiletá válka, francouzská invaze). 1683 T ústředním bodem evropy jako shromaždiště armády Svaté Říše Římské k ochraně Vídně před Turky. Nový vzestup v 19. stol. (most přes Dunaj, stavba nádraží Františka Josefa, okres) a ve 20. stol. (školy, průmysl). Zajímavosti: Kostel sv. Štěpána na románských základech z 11. stol. s gotickým rozšířením z 12. stol. Po požáru 1752 barokně přestavěna. Farní kostel sv. Severina. Pozdně románská Tulln Karner. Františkánský klášter. Minoritenkirche. Loď - Hundertwasser. Muzeum Egona Schieleho (a další památky). Zemské Hasičské muzeum. Římská věž ze 4. stol., později zbrojnice a solná věž. Kašna Nibelungů. Zahrady a přilehlý vodní park. Aubad - přírodní jezero na břehu Dunaje, využívané ke koupání. * Okolo 1200 vznikl v bavorském Pasově hrdinský epos Píseň o Nibelunzích. Jeho autor určil jako místo setkání krásné Kriemhildy, vdovy po Siegfriedovi, s hunským králem Attilou, právě Tulln. Přibližně 800 let po vzniku eposu byla tady na nábřeží Dunaje postavena připomínka téhle bájné události v podobě Fontány Nibelungů. Nad proměnlivou vodní fontánou na kamenném podstavci se potkávají dvě skupiny bronzových postav. Před jezírkem fontány pak leží rozevřená bronzová kniha s několika verši týkajícími se tohoto místa. A ještě jedna bronzová listina se nachází vedle fontány. Je na ní popis výjevu nad fontánou a následující události: "Na své svatební cestě do země Hunů potkává Kriemhilda tady v Tullnu krále Attilu s jeho družinou. Kriemhilda odstupuje od koně, dvě knížata nesou její vlečku a její průvodce markrabě Rüdiger ji představuje králi a jeho početnému doprovodu, Hunům i Germánům. Na počest budoucí královny se potom koná na Tullnském poli rytířský turnaj, na kterém Attila staví na odiv mnohatisícovou armádu své říše. Z Tullnu se táhne dál na Vídeň, kde se bude ve vší okázalosti slavit svatba." To, že básník nechal Kriemhildu a Attilu potkat se tady v Tullnu, ukazuje důležitost města kolem roku 1200. Bronzové sousoší vytvořil rusko-rakouský sochař Michail Nogin 2005. V Tullnu existují další jeho díla jako např. jezdecká socha císaře marka Aurelia, reliéf Římské brány nebo pomník Egona Schieleho. Tvůrce fontány, která doplňuje bronzové sousoší kamenem, vodou a světlem, je Hans Muhr.