Amstetten


Toto město nás příliš nezaujalo. Dlouhé náměstí bez ochrany proti slunci (to mám zafixováno vzhledem k tehdy panujícím vedrům), na něm zajímavá socha. Chtěli jsme ještě zajít do kostela či kostelů, ale žádný nebyl z náměstí v dohledu a my neměli moc času, takže na to nedošlo.

Na řece Ybbs 275 m n. m. v Dolním Rakousku, přes 22 tis. obyvatel. Minulost spojena s příchodem ilyrských a keltských osadníků. I římští osadníci. První zmínka 1111. Ve středověku město několikrát těžce obléháno a vyloupeno. Později kruté turecké nájezdy, ze všech nejničivější a nejhorší. Největší rozkvět v 19. stol. – okresní město. Dnes 6. největší město Dolních Rakous. Důležitá dopravní křižovatka, významné středisko obchodu. Známá firma DOKA Group, výroba bednění. Historické památky: Kostel sv. Štěpána z 15. stol. se zajímavými freskami, znázorňujícími Poslední soud, a gotický kostel sv. Agáty. Vedle církevních památek zajímavé regionální muzeum, zejm. mapující zdejší těžký život před průmyslovou revolucí. Za pozornost stojí i radnice. V nejbližším okolí středověký hrad Ulmerfeld z 10. stol. (od 14. stol. rezidence freisinských biskupů, kteří zde bydleli do 1803, v pozdější době z hradu papírna, nyní zajímavé muzeum zbraní) a klášter Ardagger z 11. stol. (v 18. stol. zrušen Josefem II., zachován jen klášterní kostel se dvěma cennými tzv. Markétinými okny, zachycujícími život sv. Markéty).