Artstetten


Na tento zámek až v souvislosti s přípravou na návštěvu poutního místa Maria Taferl. Nic zvláštního jsem od jeho návštěvy nečekal. Ale už jeho poloha nedaleko Wachau je pěkná. A když jsme si po zastávce ve volně přístupném zámeckém kostelíku dopřáli prohlídku, byli jsme příjemně překvapeni. Zámek má vazbu na Františka Ferdinanda d´Este a jeho rodinu (tedy císařskou rodinu) a jim je tedy věnována i zajímavá expozice v celých prostorách. A to je problematika obyvatelům bývalého Rakousko - Uherska zvláště blízká. Prošli jsme si expozici skutečně zvolna a podrobně a vzájemně konzultovali různé zajímavosti. A na závěr navštívili kryptu se sarkofágy arcivévody, jeho manželky Žofie Chotkové (Sofie z Hohenbergu) a hroby dalších členů rodiny. Skutečně jsme nelitovali a pěknou exkurzi završili obědem v hospůdce těsně pod zámkem.

Trochu stranou od Wachau, uprostřed zasněného parku leží „pohádkový zámek Artstetten“, v němž zůstala zachována vzpomínka na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda, jenž se stal obětí atentátu v Sarajevu 1914. Poprvé A zmíněn v pol. 13. stol. Velmi brzy vyrostl ve středověkou tvrz, pak zámek. V rychlém sledu za sebou měl různé majitele, až byl 1823 koupen císařem Františkem I. 1852 se stal majetkem arcivévody Františka Karla, jeho třetího syna a poté 1861 Carla Ludwiga. Ten velkoryse vyzdobil interiér i exteriér objektu (mj. musel nainstalovat koupelnu, která je součástí stálé expozice), trávil zde pozdní jara a léta a byl také starostou města. 1889 dal arcivévoda Carl Ludwig A nejstaršímu synovi Františkovi Ferdinandovi d´Este. Jako většinu hradů a zámků, které byly v držení trůnu, byl později i A přestavěn, a od té doby je v podobě, jak ji známe dnes: architektonicky atraktivní čtvercový centrální blok, lemovaný sedmi charakteristickými věžemi. Stálá výstava „Pro srdce a korunu“ podává pohled do pestrého světa Františka Ferdinanda a jeho rodiny. Návštěvník zde však najde i odpočinek a zábavu – na nádherné terase s výhledem na rozsáhlý park, v muzejním obchodě s pestrým sortimentem ... Hrobka arcivévody Františka Ferdinanda a vévodkyně Žofie z Hohenbergu. Rozsáhlý park s impozantními letitými stromy. Muzejní obchod. Malá hřiště v přírodě. Zámecká kavárna a. Café Pavillon před zámkem. www.schloss-artstetten.at.