Hollabrunn


Ve městě jsme se krátce zastavili při zpáteční cestě z Bavor. Zaparkovali jsme na náměstí a udělali si malý vycházkový okruh. Město nijak mimořádně malebné není, i když pěkné objekty zde k vidění jsou. Farní kostel s jednoduchým interiérem. Zašli jsme i do cukrárny v ulici nedaleko náměstí. Konstatovali jsme, že Bavorsko to tedy není. A to ani z hlediska té cukrárny, v ní podávaného kapučína apod. (což potvrdilo některé naše předešlé zkušenosti).

Hlavní město stejnojmenného okresu v Dolním Rakousku na řece Göllersbach blízko lesa Ernstbrunner. Zdejší krajina hojně využívána k zemědělství, hlavně vinařství. Žije zde necelých 12 tis. obyvatel. Oblast poprvé osídlena v neolitu. Archeologické nálezy svědčí o tom, že kolem 300 př. Kr. na j svazích Sandbergu sz od města krátce existovalo sídliště laténské kultury. První písemná zmínka o H z 1135 z listiny markýze Diepolda III. 1220 v obci založena farnost. Od 1288 se užíval název Oberhollabrunn pro odlišení od Niederhollabrunnu v okrese Korneuburg. Právo trhu od 1377. 1667 zde postaven kapucínský klášter, který Josef II. 1783 zrušil. 16. listopadu 1805 nedaleko proběhla bitva u Schöngrabernu mezi francouzským vojskem pod vedením Joachima Murata a ruským vojskem generála Pjotra Bagrationa (který chránil ústupný manévr vojevůdce Kutuzova na s). 1872 Rakouská sz dráha napojila město na železniční síť. Nemocnice vybudována 1875. Na město H povýšen 1908. Do 1938 zde žila židovská komunita. Na hlavním náměstí morový sloup se sochou Panny Marie z 1681. 1713 k němu přidány sochy sv. Šebastiána, sv. Rocha, sv. Františka Xaverského a sv. Jana Nepomuckého. Na náměstí také radnice ze třetí čtvrtiny 19. stol. a kašna z 1862 s litinovou sochou sv. Floriána. Na jv od náměstí výstavní budova reálného gymnázia a hned vedle pěkný Koliskopark. Farní kostel sv. Oldřicha postaven kolem 1160 v románském slohu a na konci 13. stol. rozšířen o v část. 1336 zničen a znovu postaven. V 17. stol. gotická přestavba. Hlavní barokní oltář odstraněn 1823, současný novogotický z 1880. Kolem kostela býval hřbitov, který zrušen 1784. U kostelní zdi se dochovaly některé náhrobky. Kostelní věž vysoká 37 m a do 1878 měla cibulovitou báň ze šindele. K historickým zajímavostem patří i záložna, založená 1824 jako jedna z prvních institucí tohoto typu v Rakousku.