Eggenburg


První dojem z tohoto nevelkého města, po zaparkování na velkém vylidněném předvečerním prázdninovém náměstí, byl spíše všední. Pak jsme se ale vydali nahoru k mohutnému farnímu kostelu a dojem se postupně vylepšoval. Nejdříve jsme u kostela nahlédli do velké podzemní kostnice - podobně jako v Kutné Hoře působí toto místo trochu morbidně. Pak návštěva zajímavého kostela. Celý tento kostelní vršek je sice obyčejný, ale příjemný a působí uklidňujícím dojmem. Pak jsme se vrátili na náměstí a na jeho opačné straně našli avizované historické domy i průčelí radnice. Pak jsme se vydali na opačnou stranu ke klášteru redemptoristů. Interiér obyčejný, ale xxx. Hrob blahoslaveného Jana Křtitele Stoegera v kapli. Pak jsme měli ještě v úmyslu projít se po městských hradbách, jenže tato atrakce není volně přístupná a už bylo zavřeno.

Půvaby krásného středověkého městečka nejlépe poznáte při procházce na nejdelších městských hradbách – či kolem nich –, jakými kdy bylo některé z dolnorakouských měst obklopeno. I místní muzea stojí za návštěvu. Ve slavném muzeu Krahuletz se ukrývají vzácné prehistorické a národopisné sbírky, které návštěvníky zavedou až do počátků existence naší planety. Bezpochyby nezapomenutelným zážitkem bude i návštěva vinných šenků v uličce s vinnými sklípky ve Stoitzendorfu. www.eggenburg.at. Hlavní náměstí zaujme šířkou, ukazující důležitost knížecího města Eggenburg, obchodního města. Trhy znamenaly ve středověku důležitý zdroj příjmů pro město. Rudolf Habsburský potvrdil 1277 městu svobody, práva a milosti. Komplex budov v centru na hlavním náměstí se nazývá " Gratzl " a byl zde postaven v 15. stol. Na náměstí dále: Sgraffitohaus, pranýř, Adlerbunnen, nádherné příbytky baroka a renesance. Adlerbrunnen – Pitná voda byla pro městskou správu velmi důležitá. Orlí kašna z 16. stol. znamenala vodu pro všechny domy, které neměly vlastní studnu. "Malovaný dům" (dokončen 1547) na rohu Hlavní a Kremserstraße je jednou z nejkrásnějších a nejpůsobivějších staveb města ). Je zdoben výjevy ze Starého a Nového zákona v technice sgrafita. Kanclerturm s cimbuřím – třetí velká věž, v sz rohu města. Byly zachovány štěrbiny pro zbraně. Věž je možné navštívit. V interiéru výstava Eggenburger Rifle Corps. Velká přilehlá louka slouží pro letní kino, středověké slavnosti a jiné akce. Kostnice sv od kostela je zmíněna již 1299. Nástavba, naposled kaple bratrstva sv. Michala, zbořena 1792. Základna renovována a možno navštívit. Kellergasse Stoitzendorf – idylický vinný sklep Stoitzendorf a krásná ulička se nachází v nejzápadnější části vinařské čtvrti. Klášter Redemptoristů – 1451 navštívil Sv. Jan Kapistránský Eggenburg. Nadšení občané 1460 založili klášter františkánů. 1466 byl vysvěcen kostel a v baroku vybaven spoustou uměleckých děl. 1786 klášter zrušen císařem Josefem II. a poté přeměněn na továrnu na bavlnu. Za velkého požáru 1808, který zničil 203 domů, tento objekt v troskách. Do 1833 znovu přestavěn redemptoristy. Mezi mnoha členy tohoto náboženské domu vynikl především blahoslavený br. Jan Křtitel Stoeger. Jeho ostatky v hrobu v rodinné kapli klášterního kostela. Jednolodní gotický kostel z doby kolem 1460 s jednoduchou síťovou klenbou. 1844 novogotická věž. 1896 okna z tyrolského barevného skla. S výjimkou pozdně barokního kříže nad vítězným obloukem zařízení téměř úplně novogotické, vyráběné ve spolupráci s umělecky nadanými laickými bratry redemptoristy. Korabbrunnen – od 2000 tato moderní kašna zdobí historické náměstí. Navrhl proslulý umělec prof. Karl Korab. Mariánský sloup – z 2. pol. 17. stol., několikrát renovován. Socha téměř zničena strašlivou bouři 1871. 1873 obnovená a vysvěcena. Martinská kaple – kaple civilní nemocnice na základech z 1299. Dnes muzeum posvátných pomníků od baroka po empír. Interiér novogotický, věnovaný u příležitosti jubilea císaře Františka Josefa 1908. Nostalgia Svět Eggenburg RRRollipop & kinOptikum – zde bije srdce ze 50. a 60. let. Od pá do ne a o svátcích 10 – 18. Sbírka ukazuje typické vozidla hospodářského zázraku. Wurlitzerova kavárna a obchod pro hosty! Jukeboxy – evropské nejlepší kousky, se vzácnými exempláři, po celá desetiletí s vášní shromažďované. https://www.nostalgiewelt.at. Morový sloup Nejsv. Trojice. Při poslední morové epidemii 1713 zabráněno epidemii v E tím nejostřejším opatřeními – kompletním blokováním bran města. Slib postavit sloup na počest Nejsv. Trojici. Realizováno za 365 zlatých. 1715 inaugurace. Farní kostel sv. Štěpána – nad městem druhý největší kostel na s od Dunaje. Se dvěma románskými věžemi na v (12. stol.). Raně gotický sbor (14. stol.) a pozdně gotická (1491 – 1515) jednolodní budova. Prohlídka na objednávku. Pranýř – trhu se týkající jurisdikce, z konce 16. stol. Radnice – velkolepá barokní stavba na místě domu kamenických mistrů. Odrůdová cesta Stoitzendorf Eggenburg – krásná ulička odrůd Stoitzendorf. Celková délka 200 m, každá v Rakousku běžná odrůda. Informační panely se stručnými popisy a ilustracemi. Městské hradby – 2 km dlouhé středověké jedinečné městské hradby z konce 13. stol. Věže z 15. stol. a město považováno za nejlépe opevněné v zemi. Další vylepšování až do 1675, kdy rozkvět skončil a politický význam vybledl.