Ottenstein


Sem jsme se zašli podívat jen tak, na skok. Malebný hrad v jehož určité části je - jak jsme snad dobře pochopili - hotel. A na nádvoří příjemné posezení.

Hrad na pahorku nad vodní nádrží Stausee Ottenstein v Dolních Rakousích. Poprvé v dokumentech uveden "Hugo de Ottenstaine" 1177. Hrad však mohl být starší. Ottensteinerové byli příbuznými s pány z hradu Rauheneck u Badenu. Hrad byl až do 1. pol. 15. stol. byl v jejich vlastnictví. Jako majitel následoval Tobias von Rohr, který byl ale 1448 po obléhání hradu zajat. Později byli páni z Rohru ve službách Matyáše Korvína (1443 - 90). 1516 přešel hrad do vlastnictví "Paul Stodoligka". Za jeho syna Eustacha přestavba hradu a stavba předhradí. 1536 koupila hrad šlechtická rodina Lamberků a ti jej vlastnili přes 400 let. Lamberkové byli 1544 povýšeni na barony a získali predikát baroni z Orteneggu a Ottensteinu. 1667 získali titul hraběte. Během Třicetileté války hrad obléhán (1622 a 1640), ale neúspěšně. Od 1679 barokní přestavba, která je ještě dnes patrná. Kapli sv. Floriana vyzdobil štukami Lorando Aliprandi. V tzv. "papežském pokoji" visí portréty 241 papežů. Uměleckou sbírku, kterou založili Lamberkové, daroval Franz Adam z Lamberka 1822 vzniklé galerii Akademie výtvarného umění ve Vídni. Jako mnoho jiných hradů, dostal i Ottenstein kolem 1867 - 78 kuželové a stanové střechy a červeno-bíle-červené okenice. Nejstarší částí hradu je hradní kaple s freskou z 2. pol. 12. stol., první byla odkryta 1975. Kolem 1940 sloužila oblast v okolí hradu pro nově zřízené Vojenské cvičiště Döllersheim. Hrad koupila Německá říše. Německý majetek po 2. sv. válce převzala sovětská okupační moc pod správu a využila jako důstojnickou ubytovnu. V předhradí zřízena zámecká restaurace k turistickému využití. 2001 v lesní říši kolem zámku uspořádána zemská výstava.