Sankt Pölten


No, na toto město zatím moc štěstí nemáme. Poprvé to bylo takto: A když jsme se pak blížili k St. Pölten (kde jsme se původně ani nechtěli zastavit), zdálo se, že déšť polevuje, takže jsme se tam nakonec přece jen (po nabrání nafty) zastavili. Déšť skutečně na chvíli přestal, ovšem nějaké ty kapky sem tam přece jen spadly a zejména řádně a studeně vyfukovalo. A tak jsme jen nahlédli do kostela, malinko prošli střed města, zastavili se na kafiště a pak bez otálení jeli dál. A to už zase lilo ... A podruhé? To jsme se v tomto městě ubytovali na několikadenní dovolenkový pobyt, při kterém jsme vyráželi do okolí. Ale první podvečer, to jsme se zase vydali do centra. S tím, že tentokrát si jej ve skutečné letní pohodě důkladně projdeme. Počasí vypadalo slušně. Zaparkovali opět pod náměstím, vyšli ven, a ... spustila se doslova průtrž. Ukryli jsme se aspoň trochu pod přístřešek jedné ze zahrádek uprostřed náměstí, nedaleko východu z parkoviště, ale i tak jsme to řádně schytali. Nebudu to dál rozpitvávat, ale - prostě to dopadlo tak jak minule. S malými přestávkami pršelo či poprchali, až nás to nakonec opět vypudilo.

Ani ne padesátitisícové město na řece Traisen, jež se pyšní nejstarším uděleným městským právem v Rakousku (propůjčeno 1159 pasovským biskupem Konrádem), je od 1986 hlavním městem největší spolkové země, Dolního Rakouska. K tomuto městu se váže velmi dlouhá historie, jejíž počátky spadají až do 4. stol. př. Kr. V té době se zde usadili první obyvatelé. Zároveň je hlavním centrem baroka, nesoucí rukopis stavitelů  kláštera Melk. Když se sem 1689 přistěhoval stavitel Jakob Prandtauer, čilý stavební boom úplně změnil tvář města, ležícího v dopravně příznivé poloze. O této době svědčí klášter karmelitánek nebo stavební jádro Institutu anglických slečen. V pozdějších obdobích ozdobily prvky baroka fasády domů v ulici Fuhrmanngasse a na náměstí Herrenplatz. Není divu, že při procházce městem narazíme na řadu významných historických budov. Radniční náměstí, Historie a současnost na jednom místě. Ve středu města se nachází Rathausplatz, náměstí, jehož jižní stranu tvoří radnice, symbol města. V této pět set let staré budově s osmibokou věží odkryli restaurátoři vzácné fresky ze 16. stol. Celé náměstí pak lemují krásně upravené barokní měšťanské domy, které každý mají svoji vlastní zajímavou historii. Na náměstí se nachází i Městské divadlo, před jehož vchodem si můžeme všimnout otisků nohou a rukou, patřících slavnému tanečníku Vladimíru Malakovovi. Severní stranu náměstí tvoří františkánský klášter a kostel. Ve středu náměstí pak můžeme obdivovat nádherně zdobený Sloup Nejsvětější Trojice. Zvláštní budovou tohoto města je Ústav anglických slečen, který patří k nejkrásnějším barokním památkám v celé zemi. Byl založen 1706 a o šedesát let později v něm přebýval papež Pius VI. Pokud vám prohlídka krásných budov na Radničním náměstí nestačila, stačí zajít hned o kousek vedle na Riemerplatz, kde stojí historické paláce s nádernými fasádami a dvory. Uličkou z tohoto náměstí se dostaneme na Vídeňskou ulici, jednu ze dvou hlavních. Při procházce zde narazíte na nejstarší lékárnu ve městě, U Zlatého lva, a bývalou měšťanskou nemocnici. Nepřehlédnutelný je ve i dóm se 77 m vysokou věží. Každý čtvrtek a sobotu se zde již od 1876 konají trhy. Městečko je opravdu plné historických budov a tak při procházkách budete stále mít co obdivovat. A budete-li si chtít od historie trochu odpočinout, zajděte si do moderní vládní čtvrti, jejíž základní kámen byl položen 1992, což dává tušit, že se jedná o moderní, zajímavou architekturu, v tomto případě ještě ve velmi ekologickém duchu.