Stadtbergen - Leitershofen


V Leitershofenu, který je čtvrtí Stadtbergenu, jakéhosi satelitního městečka Augsburgu, jsme opakovaně navštívili moderní areál Exerzitienhausu a ve zdejších pokojích jsme dokonce strávili několik příjemných nocí. Dům slouží k pořádání nejrůznějších exercicií a naše zkušenosti nasvědčují tomu, že provoz je zde poměrně rušný. Prošli jsme se i přilehlou čtvrtí, utopenou v zeleni, viděli dům, v němž žili předkové W. A. Mozarta a zastavili se i na krásně upraveném hřbitově.

Exerzitienhaus Leitershofen: SMÍRNOU LÁSKU se snažíme uskutečnit modlitbou, obětí a naší ČINNOSTÍ. Toto plníme v Diecézním exercičním domě jako zaměstnankyně a důchodkyně. Od založení exercičního domu 1963 naše sestry činné v plnění různých úkolů. Na začátku nás bylo 15, nyní zůstaly ještě 4 sestry: 2 zaměstnankyně a 2 důchodkyně. Sestra Bernadetta, představená, pracuje v kuchyni, aby připravovala pro hosty hodnotná jídla. Sestra Regina pracuje v sakristii, kde je její povinností připravovat vše pro bohoslužbu a zdobit kapli. Sestra Jana (důchodkyně), je činná jako prostředník mezi odlišně mluvícími komunitami, když překládá různé okružní listy, dokumenty a dopisy, posílané z kongregačního centra, aby spojení mezi sestrami zůstalo živé. Sestra Ingrid (také důchodkyně) se věnuje květinám v zahradě, aby to bylo pěkné i tam a aby květiny mohly být upotřebeny také jako výzdoba pro kapli. Obě sestry se starají o práci a domácnost v klauzuře. Pro volný čas existuje ještě velká knihovna, je možno hrát na varhany, procházet se v parku, pěstovat různé koníčky. A konečně – i když ne na poslední místě – je zde kaple, která je jako stvořená pro soustředění. Internet v komunitě nemáme, ale kontakt možný přes e-mailovou adresu info@exerzitienhaus.org. Dálnice A8 (E52), exit 72 Augsburg West (sjede se doprava, stočí a podjede oproti původnímu směru doleva), pak neustále po B17, mj. přes čtvery koleje, po čase jedny koleje, pak jeden tunýlek a po cca 6,3 km od podjetí A8 odbočení doprava na Stadtbergen.