Fuggerei


Fascinující místo, kde již před pěti staletími fungoval systém péče o potřebné, který mnohde neumíme dobře řešit ještě ani dnes. Tehdy tady místní mecenáš zřídil nadaci k zajištění levného bydlení pro potřebné, a tato služba zde fungovala ještě ve 20. století (v jisté formě vlastně dodnes). Bydlící museli plnit jisté podmínky. Prostředí tohoto místa je velmi zajímavé. Člověk si může prohlédnout jak byty v jejich původní podobě (4 malé místnůstky). Zaujalo mě dořešení až do detailů (vychytávek), např. jednotné zvonce, mechanické odemykání vstupních dveří z obýváku, topení v peci i obývákových kamnech z kuchyně apod. Jsou zde i byty, upravené pro dnešní podmínky. A že by se tady dalo bydlet ... V jakémsi bunkru je pak možné shlédnout miniexpozici o době druhé světové války v Augsburgu a jeho bombardování.

1521 založil Jakob Fugger, řečený Bohatý, pro ne vlastní vinou chudé obyvatele A, dnes světoznámé a jedinečné město ve městě, nejstarší sociální sídliště na světě – Fuggerei. Ještě dnes roční nájem bez topení 1 rýnský gulden (cca 0,88 €) a 3 modlitby za příznivce a celou Fuggerovu rodinu. Fuggerei se skládá ze 140ti bytů v 67 domech. Nejprominentnějším obyvatelem Franz Mozart, pradědeček slavného skladatele. Každý domek označen jiným zvonkem, aby potmě trefili obyvatelé právě ten svůj. Za 2. sv. války sídliště dalekosáhle poničeno. Muzeum Fuggerei ukazuje historii Fuggerů v jediném domě, který se od svého postavení zachoval v nezměněné podobě, pomocí dokumentárních filmů, textových a obrazových tabulí, exponátů i tří originálně zařízených obytných místností s mobiliářem ze 17. a 18. stol. Otevírací doba duben – říjen 8 – 20, listopad – březen 9 – 18. Vstupné 2 (1) E.