Další


 • Kostel sv. Ulricha.
 • Augsburské muzeum loutek – „Augsburger Puppenkiste“ – nezapomenutelný zážitek. V muzeu originální loutky z padesátileté historie loutkového divadla. Slavný strojvůdce Lukáš a jeho přítel Jim Knopf, mluvící kocour Mikeš a Urmeli zde v podobě dřevěných loutek umí rozzářit nejedny dětské oči. Program muzea završují workshopy, semináře a zvláštní výstavy na téma divadlo s figurkami, které se mění každé 4 měsíce. Prohlídky s průvodcem možné po ohlášení, zavírací den pondělí.
 • Mozartův dům – A chápán po Vídni a Salzburgu jako další nejdůležitější město v životě W. A. Mozarta. Mozartův předek od 1643 měšťanem v A. 1719 se zde v Mozartově domě, původním domě řemeslníka ze 17. stol., narodil otec W. A. – Leopold Mozart, který byl také objevitelem hudebního génia svého syna a jeho učitelem hudby. Na rod Mozartů, kteří byli staviteli, sochaři a vazači knih, upomínají v A četné stavby, památníky a pamětní desky. Mozartův dům, nově upravený 2006, představuje obrazy, rytiny a grafiky této rodiny i dobové originální nástroje, k nimž se řadí i kladívkový klavír od Andrease Steina, na němž hráli Leopold a Wolfgang Mozartové. Nedaleký „Malý Zlatý sál“ upomíná na školu, kterou Leopold Mozart navštěvoval. Zavírací den pondělí.
 • Palác Schaezler-Palais s rokokovým slavnostním sálem. Dům Bertolda Brechta, H2 – Umění moderny ve Skleněném paláci (Kunst der Moderne im Glaspalast), Synagoga s Židovským kulturním muzeem, Přírodovědné muzeum s planetáriem, Muzeum řemesel v Brunnenmeisterhaus.
 • Systém kanálů ve městě (přes 1.000 km), který pomocí malých vodních elektráren vytváří elektřinu pro celé 40titisícové město.
 • Maxmiliánovo muzeum – Mezi radnicí a kostelem sv. Anny. Mezi sbírkami městské umělecké tradice zaujímá muzeum vedoucí místo. Návštěvník zde spatří evropsky proslavené zlatnické a stříbrnické umění, kamenné památníky středověku, nábytek gotiky, renesanční a barokní plastiky, porcelán a fajáns, hudební nástroje, hodiny i vědecké instrumenty. Pýchou muzea originální kašnové bronzy od Adriana de Vries a Huberta Gerharda. Na nádvoří originály soch z kašny Prachtbrunnen, August, Merkur a Herkules i tři Grácie z Herkulovy kašny a orel z domu zvaného Siegelhaus. Zavírací den pondělí.
 • Římské muzeum – Od 1966 v prostorách dvoulodní chrámové síně bývalého dominikánského kláštera sv. Magdaleny. Představuje památky a nálezy z bývalého hlavního města provincie Augusta Vindelicum a z této oblasti od prehistorických dob až po epochu raného křesťanství a raného středověku. K exponátům patří nálezy ze svatyní s bronzovými nádobami a zlatými poháry doby bronzové, inventářem jednoho z nejstarších vozových hrobů z doby halštatské ve střední Evropě a rozsáhlá sbírka kamenných památek s vyobrazeními všedního života z doby Římanů. Zavírací den pondělí, na požádání možné i prohlídky s průvodcem.
 • Muzeum architektury Švábsko – 1995 otevřené, pobočka Muzea architektury Technické univerzity Mnichov, umístěno v někdejším obytném a obchodním domě architektské rodiny Bucheggerů. V historických prostorách osaměle stojící dvoupatrové vily s velkou zahradou (kolem 1900) se konají střídavé výstavy o švábské architektuře a architektuře s významem přesahujícím region. Vynikající zvláštní inventář tvoří kolekce cca 1 000 listů evropské tiskové grafiky 16. až 18. stol., bývalá A knihovna stavebního úřadu s příručkami a časopisy o umění a architektuře 19. a raného 20. stol. Zavírací den pondělí.
 • Další atraktivní místa – Obrovské zelené plochy v parku Wittelsbach nebo v lese Siebentischwald lákají k odpočinku. Sportovní nadšenci ocení olympijskou slalomovou trať pro kanoe z 1972. Park Siebentischwald o rozloze 27 ha založen na zač. stol. a spojuje město s lesem Siebentisch. V těsném sousedství ZOO a botanická zahrada. Ta na ploše 10 ha s rozličnými křovinami a nádhernými letními květinami. V japonské zahradě zahradní rostliny z Dálného východu, dále růžová a hudební zahrada, léčivá a selská zahrada a velké hřiště pro malé návštěvníky.
 • Palác Schaezler-Palais s rokokovým slavnostním sálem. Dům Bertolda Brechta. H2 – Umění moderny ve Skleněném paláci. Synagoga s Židovským kulturním muzeem. Přírodovědné muzeum s planetáriem. Muzeum řemesel v Brunnenmeisterhaus.
 • Jízda na kanoi či rafting na A ledovém kanálu – Aský ledový kanál (Eiskanal) 1972 slalomovou dráhou pro kanoe na OH v Mnichově. Dnes jediným umělým tokem divoké vody v Německu. Vodní hydraulické formace na této trati vytvořily známé úseky, jako např. "pračku". Jelikož zde nejsou ostré skalní hrany či prolákliny, ledový kanál s zřejmě nejbezpečnějším proudem divoké vody na světě.