Sankt Peter am Perlach, Perlach Turm


Kostel Sankt Peter am Perlach vedle radnice a jeho věž. Co nás nejdříve překvapilo – otevírání hlavních dveří vypínačem (ne klikou). A dál? A pak už byla na řadě přilehlá věž, a to už byl jiný chlebíček – 261 schodů nahoru a totéž dolů. Všichni jsme odfukovali ostošest. Shora byl velmi pěkný výhled, ale prostor není uzavřený, takže tam bylo poměrně chladno a poprchalo tam a my se tedy příliš nezdrželi.

982 první zmínka o vrchu Perlach. 1080, 1095, 1102, 1151 požáry a rekonstrukce v bývalém kostele. 1067 kanonikát (děkan a tři kanovníci), nadace se závazkem modliteb za duši zakladatele. 1177 požár v bývalém kostele. 1182 výstavba sloupové haly kostela po pádu předchozího kostela. Nejstarší zděná budova v j Německu (srovnatelné kostely v Bergenu a Leonhard v Regensburgu). 1248 první zmínka že ze s sousedí s kostelem kaplička sv. Kateřiny jako "Capellam Catharinae S. et Felicitatis". 1260 demolice kostela a přestavění. Nástěnné malby na sloupech. Mezi nimi nejstarší malby v Augsburgu. Ve 14. stol. přešlo právo jmenovat děkana k papeži. Zbývající kanonvníky jmenoval děkan. Kanovníci byli většinou členové aristokratských A rodin. 1348 věž dostala novou zvonici. 1410 věž dostala hodiny, zvon. 1423 vytvořena PM. 1474 Madonna. 1511 Zemřel Marcus Fugger. 1518 Felicitaskapelle (nyní sakristie) přestavěna v menší podobě po demolici z důvodu rozšíření silnice. 1520 vytvořeny dřevěné postavy skupiny Felicitas a její synové nad vchodem do Felicitaskapelle. Originál dnes v muzeu. 1522 Georg Fugger daroval oltář, lavice, 3 okna s rameny a chórový oltář s krucifixem. 1522 Michaelem a Gregorem Erhardtem vytvořen tzv. Fugger kříž na z stěně. 1526 – 7 věž zvýšena na 63 m. 1537 – 8 vzhledem k událostem reformace krátkodobý přesun kanovníků do Landsbergu, později Dillingenu. 1581 Octavian Secundus Fugger dal kostelu sochu sv. Petra. 1615 Elias Holl umístil korunu na věži, která zvýšena na 70,4 m. 1616 postava Turamichele na Perlachturm. 1622 obnovení povinnosti v den voleb městské rady sloužit mši sv. 1625 vytvořen oltář Kristus jako dobrý pastýř (Matthias Kager), věnoval jej Anton Fugger. 1688 výstavba varhan. 1700 pravděpodobně Johann Georg Knappich vytvořil obrazy Josef, patron umírajících ubohých duší a Umučení sv. Pavla. Také oltářní poutní obraz Matky Boží Neposkvrněné na oltáři v jižní apsidě (Johann Georg Melchior Smithson). 1720 tepaný železný lustr 12 apoštolů. Varhany instalován 1722. 1735 oltářní obraz sv. Felicity ve Felicitaskapelle (Christoph Thomas Scheffler). 1767 kostel vyzdoben rokokovými freskami na klenbě (Christian Erhardt – scény ze života patrona kostela). 1767 obraz anděla na stropě pod kruchtou (Christian Erhardt). 1767 malby na pilířích (asi Christian Erhardt), zachovány jen ve fragmentech. 1780 opraveny varhany. 1803 sekularizace. 1811 královskou vyhláškou zpětvydání kostela pro denní uctívání. 1864 získání svatostánku (z 1707) z velké katedrály Augsburgu. 1893 rekonstrukce kostela. 1910 – 1 částečná demolice a rekonstrukce Perlach věže a její malování. 1934 rekonstrukce kostela. 1944 vážné poškození. 1954 rekonstrukce v římské podobě. Jezuité převzali správu kostela. 1982 renovace interiéru kostela. 1983 – 4 rekonstrukce a instalace zvonkohry. 1984 vnější rekonstrukce kostela. 1996 přenesení ostatků sv. Crescentia z Kaufbeurenu. 2010 uzavření jezuitské komunity.