Radnice se Zlatým sálem


Výrazný objekt na centrálním náměstí. Radnice byla zničena bombardováním v roce 1945 tak, že prakticky zůstaly jen obvodové zdi. Dnes se jedná o nádherně obnovený objekt se zajímavým interiérem. Probíhají zde malé prohlídky, jejichž zlatým hřebem je návštěva zlatého sálu. Jedná se o skvostný „zlatý“ prostor, srovnatelný např. se Španělským sálem Pražského hradu (samozřejmě v menším měřítku). Zaujaly mě třeba takové detaily, jako nově vyrobené zámky na velké dveře sálu. Zajímavé exponáty z římské historie v přízemí.

Správní centrum A v centru starého města na Rathausplatz. Nejvýznamnějších renesančních světská stavba s od Alp z doby rozkvětu bohatého A. Původní A radnice postavena 1385, a tak na počátku 17. stol. rozhodnuto o jednoduché renovaci k přizpůsobení potřebám Říšského sněmu, který pak sídlil ve městě. 1609 městská rada pověřila renomovaného architekta Eliase Holla, aby vypracovala plán pro rekonstrukce gotické stavby. Teprve po šesti letech práce byl ale tento záměr odmítnut a překvapený Holl vyzván ke zbourání staré gotické radnice a postavení krásné nové budovy na jejím místě. Holl připravil plán nové radnice v renesančním slohu a 1615 položen základní kámen. Z vůle představitelů města radnice neměla mít věž, ovšem Holl trval na cibulové kopuli štítu a 1618 mu bylo dovoleno pokračovat. Exteriér radnice dokončen 1620 a interiér 1624, po téměř patnáctileté fázi plánování a devíti letech budování. Technologicky byla budova průkopnickým výkonem, po dokončení byla první stavbou na světě, s více než šesti podlažími. Tuhá elegance byla podobná Florencii, kulturnímu a finančnímu centru s Itálie, se kterou se město rádo porovnává. Na velkém štítu na přední straně budovy orel Svaté říše římské a měděná šiška, která je symbolem A. Uvnitř radnice jsou tři sály – v přízemí dolní Fletz, o podlaží výše Horní Fletz a zdaleka nejpůsobivější místnosti v budově je o podlaží výš známý Zlatý sál s nádhernými dveřmi, nástěnnými malbami a kazetovým stropem. V těsné blízkosti Zlatého sálu hraběcí pokoje pro významné hosty. Náklady na výstavbu nové radnice byly kolem 100 tis. guldenů. Třicetiletá válka (1618 – 48), která se rozšířila po celé Evropě krátce po začátku prací na Rathaus, vzal svou daň i v A. Jedno z hlavních ekonomických center kontinentu před válkou se v pol. 17. stol. dostalo do úpadku. Válka stála A nejen staletou hospodářskou nadvládu v Evropě, ale i více než polovinu obyvatelstva. Říšský sněm, pro který byla nádherná radnice původně postavena, se scházel v jiných německých městech. Jen jednou, na konci 17. stol., byla radnice dějištěm oslav celostátního významu, když tam proběhl 1690 banket ke císařské korunovaci. Pohled od radnice byl téměř kompletně zablokován budovou burzy, postavenou 1828, až do britského bombardování 1944. Po odstranění pozůstatků burzy 1960 konečně bylo možné prohlédnout si radnici od náměstí. Během ničivého bombardování A koncem 2. sv. války radnice zásadním způsobem poničena. Po válce přestavěna, vnější vzhled hodně zjednodušen, a od 1955 znovu používána jako administrativní centrum města. 1980 – 4 průčelí budovy obnoveno do původní podoby podle historických pramenů. Interiér budovy také obnoven v původní kráse a 1985 radnice otevřena jako součást městských oslav dvoutisícího výročí. 80 m vysoká věž, ze které nádherný výhled. Další dominantou A Augustova kašna se sochou císaře Augusta. Nejstarší ze tří renesančních kašen v A.