Dóm PM


Ten nás udivil svou monumentálností, členitostí, a třeba i tím, že i v zadní části je analogie vyvýšeného kněžiště zepředu. (Nepochopili jsme tehdy smysl tohoto uspořádání, ale posléze jsme se s tímto prvkem ve velkých bavorských kostelech opakovaně setkávali.) Presbytář je zde toho typu (opět poměrně častého v bavorských kostelech), že je možné jej celý obejít. Vzhledem k jistému chvatu jsme už prohlídku trochu urychlili, takže jsme například neprozkoumali přilehlou křížovou chodbu apod.

Vysoký chrám katedrálou diecéze A, stejně jako katedrální farní kostel Nejsv. Srdce Ježíšova. Historie katedrály doložena 823 po Kr. 113 m dlouhá, 40 m široká a věže 62 m vysoké. Krypta pod z chórem, nejstarší část dómu, postavena v 10. stol. za biskupa Ulricha. Ozdobou fresky z románského a gotického období, krásně malované klenby a čtyři deskové obrazy Hanse Holbeina staršího. Proslulá okna, zobrazující proroky Jonáše, Daniela, Ozeáše a Mojžíše, jedněmi z nejstarších reprezentačních vitráží v Německu, z pol. 12. stol. Nádherné bronzové dveře (cca 1356) s 35 panely s výjevy ze Starého zákona. V průběhu staletí chrám nesčetněkrát přestavěn a mnohé umělecké poklady ztraceny. Poslední významná rekonstrukce 1863, kdy katedrála přestavěna v novogotickém slohu. Na prostranství před katedrálou zbytky základů kostela sv. Jana (10. stol.). Dále archeologické nálezy z římského A – uloženy v Diecézním muzeu, jehož sbírka obsahuje i pokladnici katedrály a další církevní umělecká díla, stejně jako původní bronzové dveře, nejstarší umělecké dílo katedrály.