Limburg an der Lahn


Město jsme navštívili za velmi nevlídného počasí, což zážitek trochu poznamenalo. Ale mimořádnou malebnost úzkých uliček s hrázděnými domy, či nezvyklé image historické katedrály jsme zaregistrovali velmi dobře. I kafíčko v cukrárně chutnalo báječně, zvláště když bylo podpořeno třeba speciálními čokoládovými koulemi s různými příchutěmi.
Vrcholným zážitkem v údolí řeky Lahn je městečko s hrázděnými domy L, přímo na hranici Hesenska s Porýním – Falcem (i se sousedním městem Diez). Leží v Limburské pánvi mezi pohořími Taunus a Westerwald, dělenými řekou Lahn. Má cca 35 000 obyvatel. Dominantou je sedmivěžatá katedrála Sv. Jiří, kterou lze dobře obdivovat z dálničního mostu překlenujícího řeku. Na skále nad řekou, kde nyní stojí katedrála, tluče srdce města. První zmínka o hradu „Lintpurc“, z kteréhožto názvu vzniklo jméno L, pochází z 910. Hrad sloužil jako útočištné hradiště, protože vysoká skála nad řekou byla těžko dobytelná.Později sloužil jako sídlo hrabatům župy dolní Lahn (Niederlahngau), pak Konradínům, kteří založili nadační klášter zasvěcený Sv. Jiří. Brzo nato vznikla pod klášterem osada. Jádro dnešního starého města vzniklo v 11. stol. Usadili se zde kupci a vznikl významný pouliční trh. V pol. 12. stol. byla osada obklopena městskou hradbou. Vzkvétající město dostalo mincovní a měrné právo a v 13. stol. posléze i městské právo. 1315 se začal stavět starý most přes Lahn. 1357 bylo městu císařem Karlem IV. uděleno celní právo. Tím se stal most významným faktorem bohatství města, neboť přes něj vedly téměř všechny důležité obchodní cesty, např. cesta spojující Antverpy a Byzanc. 1344 byl L dán do zástavy, čímž začal jeho úpadek. Díky pohromám, jako byly vypuknutí moru, požárů a nakonec Třicetiletá válka, ztratil L na významu.


Od 1624 patřilo město pod knížectví Trier a po Vídeňském kongresu 1815 pod knížectví Nassau. 1827 se L stal sídlem biskupství, 1862 dopravním uzlem, 1886 okresním městem. Katedrála byla vystavěna 1206 – 35. V ní se spojují francouzská raná gotika a rýnská pozdní romantika. Vyznačuje se sedmi věžemi. Byla zobrazená na bývalé tisícimarkové bankovce. Hned za katedrálou je romanistická stavba zámku z poč. 13. stol. Obsahuje cenné středověké malby. Starý most přes Lahn byl postaven 1315 – 54. Podobně jako Karlův most měl původně dvě věže. Zachovala se však jen severní. Gotický dům Römer 2/4/6 je národní památkou a byl postaven 1289. Je jedním z nejstarších hrázděných domů v Německu. Kočičí věž (Katzenturm) stojí na nábřeží řeky a byla součástí městské hradby. První zmínka je z 1432. Městský kostel Sv. Šebestiána byl postaven kolem 1300. Do 1813 patřil Františkánům. 1742 byl interiér přetvořen do barokního slohu.