Waldeck


Výlet na místní středověký hrad. Zaparkovali jsme nedaleko od něj a vyšli na nádvoří. Pěkný malý hrad. A pak k hradbám na vyhlídku, odkud je nádherný výhled na Edersee a za ním pahorky Kellerwaldu. Jedná se o poměrně velké jezero, klikatící se v údolí (z hradu je vidět jen jedna část jeho délky – ta nejširší, s přehradní zdí) a dnes je na ně poměrně šokézní pohled. Hladina je odhadem 20 m pod kdysi běžnou úrovní, podle přítele vzhledem k nedostatku vláhy v posledních letech, přičemž odtok vody musí být zachován kvůli splavnosti řek, ležících dál pod přehradou. Což mimo jiné znamená, že bylo nutné nově řešit přístupy do vody, přístaviště atd. Přes to vše je to malebné místo a i v tuto dobu byla na hladině řada lodí a loděk. Na vyhlídce si holky vlezly i do zde umístěného pranýře a poté už bylo třeba jít do nového podniku v prvním patře na kafčo.

Hrad Waldeck stojí na zbytcích opevnění z 11. stol. na s přírodní rezervace Edersee v Hesensku. Stojí 220 m nad s břehem Edersee, na strmé skále, v zalesněném prostoru. Tyčí se nad městem Waldeck a vytváří nádhernou scenérii. Dříve rodové sídlo hrabat z Waldecku, pevnost, později používán jako kasárna. 1734 státní věznice, posléze státní archiv, lesní kancelář a, už 1906, využit jako hotel. Dnes veřejným majetkem. 2009 jej nový nájemce přebudoval na Hotel Schloss Waldeck.