Marburg


Jak se ukázalo - cca osmdesátitisícové univerzitní město, z jehož obyvatel tvoří skoro čtvrtinu studenti. Nejdřív k jakési rozhledně nad městem, kde bylo velmi příjemně a pěkný výhled na město. A pak neuvěřitelně úzkými, křivolakými a strmými uličkami na druhou stranu nahoru na strmý vrch k hradu. Tam jsme se trochu prošli, pak sešli dolů tím velmi pestrým a pěkným a historickým prostředím pěšky. Okolo luteránského kostela, který jsme krátce navštívili, ještě o něco níž ke kostelu katolickému. Tady jsme si také malinko zazpívali a zase šli dál. A jen jsme fascinováni zírali. Na to kouzelné prostředí plné historických domů, uliček a tak. Opravdu skvostné město. Prošli jsme se na náměstí, kde se chystala nějaká večerní produkce a kapela trochu trénovala a stánky se "rozjížděly". Popošli jsme ještě dál, až k jakési rozpustilé soše, u níž hráli pouliční muzikanti a turisti (včetně nás) se tu fotili. Potom jsme se stejnou cestou vrátili zpět tou jarní, víkendovou, podvečerní atmosférou až k autu a popovezli se ještě o kousek dál, ke kostelu Elizabetkirche. Zde na nás snad nejvíc zapůsobila ta skutečnost, že původně šlo o nádherný gotický katolický kostel, který je však již po dlouhou dobu protestantským. Byť jeho charakter zůstává v podstatě stále původní. Je zde hrobka sv. Alžběty Durynské (v zóně placených prohlídek). Pomodlit jsme se a pak už valili zpět. A s každou další návštěvou se nám jen potvrzoval prvotní skvělý dojem z města a jeho atmosféry. Nevyjímaje zastavení na Flohmarktu, nákup weissbierů v Getränkemarktu (vč. bavorských značek, např. Andechsu) či kafčo se zákuskem v cukrárně. A nepokazil to ani nepříjemný zážitek se ztrátou lístku z Parkhausu (a nutností doplatku 8 Eur).

9. - 10 stol. pravděpodobně sídlem místní šlechtické rodiny karolínské doby - na hradní plošině prokázána obdélníková kamenná budova. 11. - 12. stol. výstavba obytné věže. 1138 - 9 první zmínka o "Marcburgu" (jako majetku landkraběte Durynského). 1140 "marburgské pfenigy". 1222 Marburg poprvé zmiňován jako město (civitas). 1228 Alžběta, dcera uherského krále a vdova po landkraběti Ludvíkovi IV. Durynském založila nemocnici sv. Františka. 1231 Smrt Alžběty. 1235 svatořečení Alžběty. Zahájení stavby jejího kostela. 1236 slavnostní přenesení ostatků v přítomnosti císaře Fridricha II., tří arcibiskupů, landkraběte Durynského a velkého množství jiných světských a duchovních hodnostářů a obrovského davu - pravděpodobně největší shromáždění v dějinách Marburgu. 1250 most přes Lahn na předměstí Weidenhausen. 1260 expanze, rozšíření městských zdí. 1283 dokončení a vysvěcení kostela sv. Alžběty (věž o 50 let později). 1284 první zmínka o starostovi. 1319 téměř celé město obětí velkého požáru. 1330 sál budovy landkraběcího hradu považován za největší gotický světský prostor v Německu. 1348 - 49 epidemie. 1512 - 27 stavba radnice. 1527 landkrabě Filip založil první protestantskou univerzitu Marburg. 1529 kolokvium na zámku mezi Lutherem a Zwinglim. 1604 rozdělení Horního Hessenska, Marburg v Hessensku - Kasselu. 1647 obléhání a drancování města během třicetileté války od císařské armády. 1690 Denis Papin, profesor matematiky, postavil v Marburgu první nepřetržitě provozovaný pístový parní stroj. 1773 - 76 opevnění hradu zbouráno.

1807 - 13 Marburg částí království vestfálského pod Jeromem Bonapartem. 1809 dekretem císaře Napoleona sekularizace. 1810 rozdělení kostela sv. Alžběty mezi protestanty a katolíky dekretem krále Jéroma. 1815 hrad vězením (do 1852). 1850 železnice. 1863 plynové osvětlení. 1866 Marburg (7.718 obyvatel v 781 domech, 51 profesorů, 264 studentů) odtržen od pruského Hessenska - Kasselu. 1901 Emil von Behring, prof. hygieny potravin, dostal Nobelovu cenu za medicínu. 1904 založen Behring - Werke (séra a vakcíny). 1906 uvedení do provozu obecní elektrárny. 1907 - 20.137 obyvatel, více než 100 profesorů a lektorů, 1.954 studentů. 1911 první jízda na elektrické tramvaje. 1916 - 7 vzdělávací instituce a poradenství pro nevidomé studenty (Německý institut pro nevidomé). 1929 - 26.000 obyvatel, cca 4.000 studentů. 1938 zničení synagogy v Marburgu SA. 1942 odstranění posledního Židů z Marburgu do táborů smrti. 1945 - 46.000 obyvatel (11.000 uprchlíků a vysídlených osob). V zimním semestru 1945 - 6 - 2.543 studentů. 1951 změna veřejné dopravy na autobusovou. 1954 Rozšíření německého Institutu pro nevidomé (knihovna). 1964 - 48.347 obyvatel. 1974 zařazení 18 okolních obcí vymezené oblasti - 70.922.