Vogelsberg


Tento název nám naprosto nic neříkal, když nám přítel navrhl, abychom se tam zastavili. A objevili jsme díky tomu další moc pěkný kout Hesenska uprostřed pěkného pohoříčka porostlého lesy. Skončili jsme u věže vysílače a děti se tam opravdu skvostně vydováděly ve zdejším lanovém parku. A také výhled do okolí byl odsud moc pěkný, stejně jako představa fungování střediska v zimní sezóně (o sv. Bonifácovi nemluvě).

Z Ottova naučného slovníku: Vogelsberg, Vogelsgebirge, basaltová skupina v Hesské vrchovině ve střed. Německu, zdvíhající se mezi údolím Fuldy, Kinzigu a hor. Lahnou z větší části na půdě hesské, pne se v podobě kužele do výše 772 m Taufsteinem. Mírná úbočí rozbrázděna jsou na všech stranách erosí v hojná údolí, kterými stékají pobočky jmenovaných řek. Pro drsné podnebí nuceno jest obyvatelstvo všímati si chovu dobytka a domác. průmyslu, zejména tkalcovství a pletení slam. výrobkův. Vogelsberg je nízké pohoří v Hesensku, dosahující výšky 773 m n. m. Je součástí východohesenských Berglandes, největšího uzavřeného čedičového masivu v Evropě. Ve vyšších polohách leží přírodní park Horní Vogelsberg. Vogelsberg je s 2500 km2 největší souvislá vulkanická krajina ve střední Evropě. Není to jedna bývalá sopečná hora, ale skládá z mnoha jednotlivých sopek, které se překrývají. Je tedy složen z různých vrstevnatých čedičových toků podél horní části lesa, střední, 600 - 773 m vysoké plošiny, prstence vedou dolů jako schody k okrajům. Současný tvar, který se podobá velkému plochému štítu ve tvaru sopky. Vogelsberg je známý pro svá horská lyžařská střediska (alpské lyžování a 55 km tratí). V letních měsících výlety na kole a pěší turistika. Turistickým centrem regionu Hoherodskopf. K dispozici letní sáňkařská dráha a lanová dráha.