Svatý Bonifác, apoštol Němců
Velká Británie, kterou v šestém století, evangelizovali benediktini pod vedením svatého Augustina, vykazovala už sto let poté víru tak pevnou a lásku tak vroucí, že posílala do střední Evropy misionáře, aby tam hlásali evangelium ...

Jedním z nejvýznamnějších byl svatý Bonifác.


Již jeden z prvních životopisců o něm soudí: "Svatý biskup Bonifác může být označen za otce všech obyvatel Německa, protože je nejprve zrodil v Kristu slovem svého svatého kázání, utvrdil je svým příkladem a nakonec za ně dal svůj život z lásky, nad niž nelze dát více". Sv. Bonifác je jedna z klíčových postav Západu, průkopník křesťanského společenství evropských národů, je uctíván jako apoštol Německa. 1855 kanonizován. Od 1867 se ve Fuldě každoročně koná zasedání německé biskupské konference. 2004, 1250 let po Bonifácově smrti, na jeho památku otevřena poutní cesta z Mohuče do Fuldy. Atributy: dub a sekera, liška, havran, bič, meč. Patron Anglie, Durynsku, sládků, krejčích, diecézí Fulda, Erfurt, Groningen, Haarlem.