Fritzlar


Dál do neznámého Fritzlaru – s obavou, že zdejší dóm bude už zavřený. Zaparkovali jsme na náměstí před ním, u krásné sochy sv. Bonifáce s velkou sekerou. Dóm byl otevřený, takže jsme jej mohli navštívit. Některé části interiéru byly pokryty jakýmisi dřevotřískovými obaly (dokonce v rozích utěsněnými pěnou) – zřejmě průvodní jev nějakých speciálních rekonstrukčních prací. A potom jsme šli na nedaleké náměstí a zjistili, že je skutečně kouzelné. Malé náměstíčko obklopené malebnými hrázděnými domy. Opravdu i tato návštěva stála za to. Nadšeně jsme zírali, malinko to tu prošli, pak si znova prohlédli tu bonifácovskou sochu a už museli vyrazit k domovu.

723 zřejmě postaven první kostel z dřeva posvátného stromu, pokáceného sv. Bonifácem. 732 vysvěcen kamenný kostel, jehož základy byly objeveny při rekonstrukci katedrály 1969. Byla to trojlodní bazilika, 27 m dlouhá a 12 m široká. "Haec mea ecclesia semper manebit inusta" – tento můj kostel vždy zůstane chráněný proti ohni. To prý prorokoval Bonifác. 774 Sasové napadl město a jako zázrakem byl kostel ušetřen. V příštích několika letech se osada stala městem. Arcibiskup mohučský nyní podporoval stavbu znovu trojlodní baziliky, proběhla 1079 – 1118, části jsou zachované. 1232 třetí zničení Fritzlaru a tentokrát vážné škody. Až do 1868 měla katedrála dvě věže. Střecha helmy jižní věže se zhroutil během veletrhu. Byla pak rekonstruována 1873, obě věže se změnily a dostaly jednotný vzhled. Krásný kostel. Na náměstí před ním, u krásné sochy sv. Bonifáce s velkou sekerou. Světce, který přijel z Anglie ve svých 40 letech jako misionář do dnešního Německa. V roce 722 založil v Amöneburgu první klášter. Pak působil právě ve Fritzlaru. Mezi dalšími kláštery, které založil, je ten ve Fuldě nejvýznamnější. Fulda se vyvinula v kulturní centrum Německa. Bonifácova neúnavná misijní činnost vedla dále k založení biskupství Salzburg, Freising, Eichstätt, Passau, Řezno, Würzburg, Büraburg a Erfurt. V biblickém věku 80 let podnikl ještě jednou misijní cestu do Fríska. Zde byl 5. 6. 754 s 50 druhy zabit. Na vlastní přání byl pohřben ve svém oblíbeném klášteře ve Fuldě.