Alsfeld


Město, kterým jsme několikrát projížděli, aniž jsme zaregistrovali cokoliv zajímavého. To jsme ovšem netušili, že nedaleko od hlavní cesty se rozkládá rozsáhlé malebné historické centrum se spoustou hrázděných domů. Velmi příjemná vycházka, proložená zastávkou v cukrárně se zajímavým interiérem i chutnou nabídkou. Kolikrát jsme se tu podivovali nad nejrůznějšími křivostmi a nerovnoměrnostmi konstrukcí hrázděných domů. Ovšem do místního luteránského kostela jsme se (nikoliv první taková zkušenost) nedostali.

Město s cca 18 tis. obyvatel v centru Hesenska, cca 36 km sz od Fuldy, v horní části Schwalmu na s Vogelsbergu, na z okraji A pánve. Poprvé uveden 1069. Výkopy ve Walpurgiskirche ale zjistily, že zde existoval již v 9. a 10. stol. římský kostel. Odhaduje se tedy, že město bylo založeno v karolínských časech. 1180 – 90 lanckrabě durynský postavil na historické obchodní cestě zámek. Tato situace podporovala rozvoj A, doloženého již 1222 jako město. Od 1247 A hesenský a 1254 vstoupil do Rýnské konfederace (Rheinischer Städtebund). Prosperita A rostla díky výhodné geografické poloze a politice Lanckrabat Hesenských. Obchody a řemesla vzkvétala a A se vyvinul do bohaté pracovité komunity. Důkazem toho kostel, klášter, věže, radnice a vodovod (propracovaný systém k čištění ulic a zásobě hasební vody, každý dům měl vlastní studnu). A byl na nějaký čas sídlem Lanckraběte Hermanna II. Hesenského, který si zde kolem 1395 postavil hrad. Velký význam měly cechy, které získaly vliv na místní vládu prostřednictvím tzv. "Korebrief" (ústavy). Od 1567 Hesensko – Marburgsko a od 1604 Hesensko – Darmstadtsko. V 16. stol. přinesla občanská kreativita "zlatý věk" v architektuře a designu, což vedlo k vybudování radnice (1512 – 6), domu vína (1538) a svatebního domu (1564 – 71) – všechno unikátní budovy. Mnoho ještě dnes stojících hrázděných staveb ze sedmi století (400) tak činí město mimořádně atraktivním. Se středověkými uličkami typického charakteru město považováno za klenot v koruně hornohesenských měst. Tehdy měl A až téměř 3 tis. obyvatel. Výhodná zeměpisná poloha A ale nakonec také vedla k jeho úpadku. Město na důležitých obchodních cestách v době 30tileté války (1618 – 48) postiženo vyloupením (1622), hladem (1626), morem (1635), dalšími pohromami a zničením 80 domů (1646). Do 1648 zde proto žilo již jen 1.120 lidí (hlavně ženy a děti). Hospodářský a sociální pád města vytvořil populaci bojujících drobných zemědělců a aktivně působících řemesel a živností. Mnoho pěkných budov chátralo. Až v 19. stol. začal nový vzestup města (1832 okresního). Železnice (1870) a průmyslová revoluce vyústily v základní transformaci malozemědělského systému. Dálniční spojení (1938) a další industrializace zajistily, že místo získalo předchozí geografický a ekonomický význam. Historické centrum města naštěstí zachováno. Město, dříve obklopené hradbami oválného tvaru se 4 branami, se stále vyznačuje bohatstvím hrázděných budov vedle jednoduchých obytných budov a památkových občanských staveb. Úzké uličky, zákruty a průchody, otevírající se nádvoří a čtverce, jsou nádherné a jedinečné v celém Hesensku. Návštěvník získá kompletní přehled o vývoji dřevěné stavby od pozdního středověku do poč. 19. stol. I díky vědomé péči o zachování kulturního dědictví v posledních 100 letech.

 • Altstadt: Neporušené bloky historických budov, typický charakter středověkého města. Městské hradby byly v téměř dokonalém kruhu se středem na náměstí (ze strategických důvodů). Z městských bran přístup většinou přímou ulicí do centra. Lze odvodit, kudy hradby vedly, podle tvaru malebných úzkých uliček, které zůstaly v původním stavu – jejich ohyby a křivky sledují původní hradby.
 • Gotická středověká radnice (dříve Rähmbauweise) na náměstí v centru Altstadtu: 1512 – 6. Jedna z nejvýznamnějších německých hrázděných radničních budov. Postavena na pozdně gotické kamenné základně (dříve používané jako tržnice). Stavba s atraktivním zpracováním dřeva, ohnutými výztužemi a vyčnívajícími na koncích tvarovanými nosníky, vynikajícím příkladem hrázděné konstrukce. V levém rohu „A loket“. V 1. patře kanceláře primátora a magistrátu s erby radních z 1633. Ve 2. patře zajímavé staré dveře do zasedací místnosti a matričního úřadu (dříve soud). Michael Finck, místní umělec a tesař, 1604 navrhl a vyrobil nádherné renesanční dveře, kované dekorativních závěsy.
 • Vedle radnice je Weinhaus. Tato impozantní obecní kamenná stavba postavena 1538 Hansem von Frankfurt a sloužila k ukládání a prodeji vína. Prodej vína generoval až 40 % z příjmů města. Přechod mezi gotickou a renesanční architekturou lze vidět ve strmých vystouplých štítech a rozetách. Původní nepravidelné, kamenné okenní otvory bohužel 1840/43 nahrazeny zaoblenými (pozůstatky starších stále viditelné). Na rohu Weinhaus pranýř s uzamykatelným železným obojkem. Dnes administrativa A a chráněná památka.
 • S Weinhaus sousedí nejstarší hrázděný dům v A (a jeden z nejstarších v Německu, nejstarší částí z 1350), gotický, hrázděný. Má dva valené klenuté sklepy z doby založení města. 1394, když se zřítila velká část kostelní věže sv. Walburgy, pravá strana domu těžce poškozena a přestavěna 1403 a 1464/65. Sál v přízemí používán jako knihkupectví. V horních patrech obecní úřad.
 • Naproti radnice Stumpfhaus z 1609 s dřevořezbami.
 • Za budovou "Schwalm Well" z 1958, k prokázání solidarity s lidmi v regionu Schwalm a jejich tradicemi. Na vrcholu "Gänseliesel", husí dívka, oblečená v tradičním Schwalm kroji.
 • Nedaleko hlavní městský kostel v A Walpurgiskirche, se složitou stavební historií, odrážející se jak v interiéru, tak ve vnější konstrukci. Vykopávky 1971/2 odhalily pozůstatky nejstarší části, tří apsid románského kostela z 8. / 9. stol. V pozdním 13. stol. postavena raně gotická bazilika s nízkým protáhlým sborem a z věží. 1393 kněžiště přestavěno, podstatně zvýšeno. Plánovaná další rekonstrukce musela být zrušena, když se 1394 zřítila kostelní věž a prostředky byly potřebné pro její rekonstrukci. Gotická jednolodní hala přestavěna 1472. 1492 bazilika dále rozvíjena. Později rozšířeny uličky a vytvořeny vysoké arkády. Římská křtitelnice, pozdně gotické fresky, vyřezávaný oltář, obrazy, sezení pěveckého sboru, barokní epitafy a pozdně gotická skupina ukřižování. Práce na zřícené věže zahájena brzy po události a dokončena až 1542 s posíleným osmibokým podlažím a triumfálním renesančním baldachýnem, 1836 jedno patro odstraněno. Věž asi 50 m vysoká, do 1921 sídlem věžního, 7 zvonů. Každý rok tradiční hudební produkce v období vánoc, pozounový orchestr v květnu. Od 2006 denně v poledne zvonkohra.
 • Beinhaus (kostnice): Pozdně gotická, na s straně hřbitova původně postavena 1368, zrekonstruována a rozšířena 1510. Později používána ke shromažďování kostí ze hřbitova (ten příliš malý na počet úmrtí za 30tileté válce a různých ran). Kaple později zneužita k světským účelům. Na poč. změn 20. stol. mansardová střecha. Od obnovení 1982 městské archivy.
 • Dreifaltigkeitskirche: Na j konci starého města, bývalý klášterní kostel augustiniánů s dlouhým sborem pro duchovenstvo. Klášter založen asi na konci 13. stol. a obsazen poustevníky. Kostel postaven ve 2. pol. 14. stol. Kolem 1435 přidán asymetrický prostor s postranními uličkami. Bez kostelní věže (žebravý řád). Krásné kamenné kněžiště z kolem 1660, pozdně gotické fresky z poč. 15. stol., obnoven 1960 / 2. Zde žil a pracoval Lutherův přítel Tilemann Schnabel, reformátor. V době reformace 1527 klášter a kostel zrušeny. Následně budovy použity jako nemocnice a nakonec zničeny. Jedna zbývající klášterní zeď ukazuje, kde byly buňky mnichů.
 • Podél kláštera vedly městské hradby, které měly 4 brány a byly z velké části zničeny v 19. stol. Krátký úsek městských hradeb zůstal na j straně. A také s Leonhardsturm. 1386 mělo město četné věže a tato z nich byla poslední. Zaoblená věž s kuželem a cimbuřím, 27 m vysoká. U paty věže byla kobka, v níž byli drženi vězni, odsouzení k smrti. Věž známa místně jako "čapí" hnízdo ". Legenda praví, že od čápů tam hnízdících byly objednávány děti.
 • Velkolepá Synagoga zničena při pogromu 1938. Tóra zachráněna a vystaven v Regionálním muzeu. Deska připomínající synagogu na rohu Martin-Luther-Straße/Hinter zdi.
 • Regionalmuseum A: V bývalém patricijském domě Neurath-Haus (z 1688) a Minnigerode-Haus (z 1687), akce a a malé výstavy.
 • Pohádkový dům.