Grafing bei München


Na náměstí jsme viděli jedno velmi frekventované cukrárno-občerstvení, ale my zvolili druhé, menší. Ale i to účel – příjemné občerstvení a zasycení – docela splnilo. Nejdřív jsme pak navštívili městský kostel Nejsvětější Trojice ze 17. stol. Menší prostý, ale cenný kostel, fresky a štuky od Johanna Baptista Zimmermanna. Potom jsme zašli do farního kostela sv. Jiljí z 15. stol., postaveného na místě předešlých z až 9. stol. Velmi pěkný kostel s dvouposchoďovým kůrem i jakýmsi dvouposchoďovým vstupem, předsíní. Právě se tu chystala svatba. Byť bychom něco takového chtěli (už podruhé) vidět, neměli jsme tolik času, abychom vyčkali. Městečko samo malé, obyčejné, postižené dopravou přes centrum, ale přesto příjemné a zajímavé. I jakýmisi menšími kanály s určitými moderními podloubími podél nich. A třeba i výzdobou některých domů. A třeba i moderním luteránským kostelem s vysokou špičatou kampanilou a prostým interiérem. A třeba i řadou klasických bavorských domů.

Město v hornobavorském okrese Ebersberg s cca 13 tis. obyvatel, cca 32 km jv od Mnichova, tam, kde se Urtelbach a Wieshamerbach vlévají do řeky Attel. Město, založené asi 960 jako Gisling, patřilo mnichovskému Rentamt. Během třicetileté války 1632 G vypleněn a zapálen švédskými vojsky. Pouze hrad Elkofen dle legendy švédskými vojsky přehlédnut. 2 farní kostely, jeden (druhý v bývalém Oexing). 1953 městská práva.

  • Rathaus: Jediná barokní radnice v okrese s velmi pestrou historií. Poté, co Švédové 1632 bývalou radnici zničili a vypálili, získali občané starou hospodu kláštera Beyharting. Na troskách postavena na současném místě Nová radnice. Tato budova vyhořela zcela 1766 při katastrofálním požáru. Stavba, postavená po letech výstavby z tufu, musela být o několik desítek let později rekonstruována. Velká budova zahrnovala mírnost rady a registraturu, kancelář městských písařů, městské váhy, řeznictví, místnost hlídače, školní místnost a malý byt. Narodil se zde slavný malíř krajin a zvířat Max Joseph Wagenbauer (1775 – 1829), jehož díla si oblíbil král Max Josepf I. Strukturální rekonstrukce a přestavby interiéru 1977 – 81.
  • Farní kostel sv. Jiljí (Ägidia): Předchůdcem kostel z 9. stol., z něj se však nic nezachovalo. Také z románského kostela z 11. – 12. stol. jen základy věže. Gotický kostel postaven na poč. 15. stol. Z něj stále stěny chóru a okno za oltářem. Za třicetileté války vážné škody. Ale současná stavba 1692 za půl roku výstavby zednickým mistrem z  Gräffingu Thomasem Mayrem se svými třemi zedníky a deseti pomocníky s pomocí občanů. Kvůli růstu populace 1902 rozšíření celé budovy. 1963 kostel důkladně obnoven. 2009 důkladně přepracován interiér.
  • Marktkirche: Městský kostel Nejsv. Trojice. Umělecko-historický klenot. Postaven 1672 Gallusem Mayrem, otcem zakladatele barokního farního kostela. Iniciativa přišla od občanů G. Někteří světci a andílci od Joh. B. Strauba, fresky a štuky od Johanna Baptista Zimmermanna, který o 10 let později zahájil úpravy kostela ve Wiesu. Štědrý dobrodinec, mnichovský bankéř Johann Georg Nockher, přivedl umělce 1743 – 8 do G. A tak kostel získal cenný interiér. 1989 kompletně zrenovován zvenčí, teď má svěží barvy z 18. stol. Na vánoce krásný mechanický betlém.
  • Leonhardikirche: "St. Leonhard v poli" postaven 1300 v gotickém slohu a je nejstarší dochovanou stavbou v G. Nejstarší odkryté fresky se datují až do 1408. Za třicetileté války kostel částečně zničen, vyjma velké části zdí, vč. vzácných fresek. Do 1700 kostel přestavěn. 1802 zachránil obchodník Peter Vazanini kostel darem 250 zlatých od demolice. Oddanost svatému Leonhardovi jako ochránci dobytka a pomocníkovi vězňů a nastávajících maminek hluboce zakořeněna v místních zvycích. Např. v tradičním Leonhardifahrt v poslední neděli v říjnu.
  • Wildbräugebäude: Původ této budovy pravděpodobně až v 973. Vévoda Heinrich II. Bavorský ji postavil jako venkovské sídlo pro manželku. Později v rukou různých šlechtických majitelů, kteří byli osvobozeni od starých práv a pravomoci města G. Z tohoto důvodu budova také známá jako "Gefreiteshaus". Od 1499 dům patří varné spravedlnosti. 1745 dům téměř postavený od nuly do dnešní podoby.
  • Schloss Elkofen: V Unterelkofen, 2 km j od centra G, jeden z nejlépe dochovaných hradů v Horním Bavorsku. Obklopen širokým a hlubokým příkopem značných rozměrů, dříve naplněným vodou. Nejstarší částí hradu tvrz, která má původ v raném středověku. S jediným vstupem ve výšce 18 m sloužil po staletí obyvatelstvu jako útočiště. Hrad sám postaven pravděpodobně v 11. stol., později dostavován téměř v každém stol. Ve vzhledu v podstatě pozdně gotický. Hradní kaple z 1516, přestavěna 1720 v barokním slohu. Pozdně gotický křídlový oltář s vyřezávanými postavami, připisovanými dílně mistrů z Rabenden, nyní v Bavorském národním muzeu v Mnichově. Hrad od 1664 jen s jedním přerušením v držení hrabat von Rechenberg – Rothenlöwen.
  • Mariánský sloup.
  • Heimatmuseum v Rieperdingově domě.