Erding


Další zajímavé město nedaleko Mnichova. Živé, rušné, pěkné. Prošli jsme z parkovacího domu do centra a tam si dopřáli točeného místního weissbierka. Skvostný. Poprocházeli jsme se po náměstí s pěknou radnicí, kašnami, skulpturami, zahrádkami. Dali jsme také na oběd něco na způsob pizzy. Menší kostel na náměstí byl nezvykle zavřený, zastavili jsme se ve větším, farním, zvenku cihlovém, s pěkným světlým interiérem.

Historie začíná kolem 500. Již tehdy přítomnost Bavorů. Postupně okolo různá města a osady – Altham zmíněn 742, Altenerding 788, Langengeisling 883 a Klettham 930. 1228 vévoda Ludwig Kelheim založil E. Wittelsbach se snažil rozšířit své území a zajistit mj. systém opevněných měst. 1347 první rozšíření města do Haagervorstadtu. Během této doby již vzniká Schrannenplatz. Vzhledem k významu města přišla prosperita a tak E Schrannenplatz po Mnichovu druhý největší v Bavorsku. Přes systém opevnění město v příštích stoletích utrpělo. 1503 např. při válce o lanshutskou posloupnosti. Ale nejhorší časy zažilo město při 30tileté válce (1618 – 48). Nejenže občané museli platit značné válečné daně. 1632 Švédi pronikli až před E a město dobyli. 1634 trpěli občané pod pleněním chorvatských vojáků. Nejhorší rok války 1648, rok vestfálského míru. Francouzští vojáci spálili město s výjimkou několika kostelů a domů téměř kompletně. Ani v 18. stol. se E nevyhnulo zlo: po 1741 při válce o rakouské dědictví přinesli městu vážnou újmu panduři a Chorvati, 1772 epidemie skvrnitého tyfu. Nicméně E v této době i 12. největším městem v Bavorsku a dle soudobých autorů občané žili v rozjaření z růstu prosperity. První velký rozmach v 1. pol. 19. stol. Obchod s obilím a průmyslový růst. Ironie, že připojení města na železniční síť 1872 zahájilo postupný pokles Schrannenplatzu. I dvě sv. války měnily město. Přestože stavba letecké základny 1935 – 6 přinesla populační boom. 1945 rozsáhlé zničení centra a vojenského letiště. Největším zlomem v poválečné historii obecní reforma z 1978 – sloučení s dalšími obcemi. 1992 nové letiště Mnichov rozšiřuje provoz do E Moosu a město ještě atraktivnějším pro podnikání, počet obyvatel se opět zvyšuje (dnes, téměř 34 tis.). Velký aquapark Galaxy.