Waldwinkel


V samostatné části městečka Aschau am Inn, ve Waldwinkelu, je umístěno velké sociálně školské zařízení pro cca 300 mladých lidí. Na místě původního tábora pro uprchlíky, který 1950 převzal řád Salesiánů Dona Bosca a původně (do 1973) v něm zajišťoval především péči o sociálně znevýhodněné mladé lidi, je dnes vybudováno centrum odborného vzdělávání - moderní, moderně vybavené školské zařízení pro mladé lidi s tělesným handicapem nebo s poruchami učení či chování. Možnost nástupu do tohoto zařízení je jim zprostředkovávána úřadem práce. Mohou se zde (v různě trvajících oborech) vyučit některému z nabízených oborů nebo si zkrátka jen v určitém období vyzkoušet, které povolání je pro ně to nejvhodnější. Oborů je skutečně velký výběr. Ekonomie a správa (asistent obchodu, obchodník v oblasti kancelářské komunikace, pomocník v kanceláři, pomocný skladník, odborný skladník, obchodník – maloobchod, prodavač), práce s kovem (průmyslový mechanik - technika přístrojů a jemná mechanika, obráběč kovů – jemné obrábění, obráběč kovů - zpracovávání odlitků a polotovarů, výroba součástek do strojů, práce s kovem - zaměření na práci se soustruhem, technické kreslení - technika strojů a zařízení), elektrotechnika (mechanik elektrospotřebičů, elektronik pro přístroje a systémy - informační a komunikační přístroje), informační technologie (elektronik pro oblast informatiky, obchodník v oblasti informatiky - prodej, poradenství a instalace), dřevařství (mechanik dřeva - nábytkářský průmysl, obráběč dřeva), tiskařství (designer médií - digitální a tisková média), zemědělství (zahradník - pěstování okrasných rostlin, pomocný zahradník, aranžování květin), hospodaření v domácnosti a práce v hotelu (hospodaření v domácnosti, pomoc v domácnosti, práce v hotelu, pomocník – hostinská činnost, kuchař, pomocný kuchař).

Zařízení ve Waldwinkelu je skutečně kvalitně vybaveno, personálně i technicky, a poskytuje mladým lidem i výbornou praktickou průpravu. Například ve vlastním zahradnictví s velkými skleníky, ve vlastním komerčně fungujícím Hotelu Don Bosco nebo ve vlastním novém supermarketu Don Bosco, který nedávno nahradil obchod předešlý, menší. Zařízení samozřejmě zajišťuje stravování, bydlení, podporu v trávení volného času a také poskytování péče potřebných zdravotních i dalších odborníků (v rozsahu z našeho pohledu výrazně nadstandardním). V malebném areálu, obklopeném přírodou, je také k dispozici kostel PM Pomocnice křesťanů. Aktuálně je, vzhledem k populačnímu vývoji i některým momentům na pracovním trhu v Německu, kapacita zařízení mírně snížena (cca 250 mladých lidí). Nabídka je na druhé straně rozšířena zajištěním adaptační péče pro skupinu utečenců z Afriky apod.