Městečko


Aschau am Inn leží v kopcích mezi Innem, Wasserburgem a Mühldorfem, v krásné přírodní krajině, obklopené na severu a západě hustě zalesněnými kopci. Na jihu městečko ohraničuje řeka Inn s krásnými lesy. Na východě pak sousedí s městem Waldkraiburg, ležícím v zalesněném zeleném pásu. Nejstarší doklad (seznam zboží Salzburgské diecéze), ve kterém byla obec poprvé zmíněna, pochází z 8. stol. Na konci 13. stol. získal po válce proti salcburskému arcibiskupovi oblast na krátkou dobu do svého držení dolnobavorský vévoda Jindřich. Ale již 1364 se vláda vrátila do Salcburku, pod "ministerského úředníka Hanse Überackera". Jeho jméno je naposled zmíněno asi 1454. Počítá se, že oblast převzal do držení hrabě Toerring-Jettenbach. Toerringská heraldická růže v erbu Ascha am Inn to potvrzuje.

1939 žilo v Aschau 1.300 obyvatel. Od té doby bylo možné pozorovat stálý vzestupný trend. Populační růst nastal zejména po skončení 2. sv. války, a to díky příchodu četných vyhnanců. I po reformě místní správy 1976 si Aschau zachovalo samostatnost. Dnes čítá téměř celkem 2.900 obyvatel. Z 2.100 ha celkové rozlohy městečka zabírá cca 1.400 ha území, na němž hospodaří přibližně 50 místních farem. 170 ha zabírá průmyslová oblast, a to především s chemickou výrobou a zpracováním kovů. Tento průmyslový areál leží mimo centra městečka, jižně od něj, plně ponořený v zalesněné oblasti. Samotnému Aschau je tak zachován jeho venkovský charakter. Na území městečka nachází zaměstnání celkem 2.300 zaměstnanců a disponuje tak více pracovními místy než ekonomicky aktivními obyvateli, proto se o tomto mikroregionu hovoří jako o hospodářsky nejzdravějším v celé BRD. Práce 25 spolků svědčí o živé klubové činnosti a smyslu pro komunitu.