Začátky v Hesensku


721 založil Bonifác svůj první klášter na krásném vrchu, dnes zvaném (i s městečkem na něm ležícím) Amöneburg. A u pramene pod kopcem křtil první nové křesťany. Odtud se pak vydal ke svým dalším německým misiím.

Na Taufsteinu (křestní kámen), dnešním vrcholu pohoří Vogelsberg, se měl odehrát první hromadný křest na počátku Bonifácova působení v Německu.

V Hesensku viděl, že je potřebné získat vládnoucí kruhy a dosadit biskupa. Obrátil se proto na papeže, který ho pozval do Říma a osobně jej 722 vysvětil na "regionálního biskupa" s oficiálním pověřením hlásat evangelium mezi národy Německa a dal mu i doporučující listy pro franckého majordoma Karla Mertela i pro durynská a saská knížata. Prohlásil, že mu chce "udělit biskupskou hodnost, aby tak mohl s větší rozhodností napravovat a přivádět bloudící na cestu pravdy, pocítit větší autoritu apoštolské důstojnosti a mohl tak být ode všech více přijímán ve svém úřadě kazatele, když by vyšlo najevo, že právě z tohoto důvodu byl obdařen apoštolskou hodností".