Původ


Narodil se ve vznešené anglosaské rodině v Kirtonu (Creditonu) v jižním Wessexu kolem 672, pokřtěn byl jako Wynfreth. Velmi mlád, přitahován mnišským ideálem, vstoupil k benediktinům. Byl vzděláván v klášteře v Exeteru, pak přišel do Nhutscelle (dnes Nursling), kde složil sliby. Vzhledem ke svým intelektuálním schopnostem měl nakročeno ke klidné a oslnivé kariéře vzdělance. Stal se učitelem latinské gramatiky a biblistiky, sepsal několik pojednání (i učebnici gramatiky a básnickou příručku) a skládal také latinské básně, vedl klášterní školu. Z této doby pochází i sbírka 15ti kázání, která je mu připisována. Asi ve třiceti letech byl vysvěcen na kněze a stal pak se horlivým kazatelem a zpovědníkem. Ale cítil se povolán k apoštolátu mezi pohany na kontinentu.