Intelektuální díla


Bonifác nám zanechal významná intelektuální díla. Především bohatou korespondenci, která obsahuje jak pastorační, tak i oficiální a soukromé listy, zachycující různé společenské události a zejména jeho bohatý lidský temperament a hlubokou víru. O jeho činnosti jsme tak informováni ve 150 dopisech, které se dochovaly. Napsal také pojednání Ars grammatica, v němž vysvětluje deklinace, slovesa, syntax latinského jazyka, ale které mu sloužilo také jako nástroj šíření víry a kultury. Jsou mu připisována též Ars metrica, tj. úvod do umění poezie, různé básně a nakonec i sbírka 15 kázání.