Wels


Město nedaleko Linzu, jehož název nám předtím vůbec nic neřílal. Zaparkli jsme opět v podzemních garážích a za chvilku jsme byli u hradeb a brány a mířili na historické náměstí. Na jeho počátku jsme ovšem objevili jakési starožitnictví a nějak nás to tam táhlo. Na kraji to byl vlastně průchod starým domem a my zde objevili levnější zajímavé předměty. Dva z nich (starý kafemlýnek a cínový pohárek) se nám zalíbily natolik, že jsme neodolali a koupili je. A pak jsme procházeli náměstí. Krása. Určitě pěknější dojem, než z Lince. U minoritského kostela jsme zjistili, že slouží zřejmě pouze jako muzeum. Farní kostel sv. Jana (původní románský portál a v chóru vitráže ze 14. století) byl ovšem pěkný. Při příští návštěvě města jsme, bohužel, zjistili, že starožitnictví už neexistuje ...

Město v Horních Rakousech na řece Traun, 317 m n. m., 59 tis. obyvatel. Starobylé město s historií sahající až k Římanům, hlavní náměstí v historickém jádru, barokní brána Ledererturm, zámek. 1519 zde zemřel římský císař a německý král Maxmilián I. Pfarrkirche: Jeden z nejstarších hornorakouských kostelů. Poprvé zmíněn 888, v té době dřevěná kaple. Během 13. stol. zbourána a nahrazena románskou bazilikou. V 14. stol. gotická úpravy, ale zůstaly ještě i románské prvky. Z té doby i křížové klenby. Barokní úprava věže. V 19. stol. novogotická rekonstrukce k 1.000. výročí. 1958 kostel částečně uvede do původního stavu. Uvnitř stále původní románský portál. Oltář a kazatelna farního kostela gotické. V hale věže sarkofágy členů šlechtického rodu Polheimerů. Okna s mnoha vitrážemi.