Traunkirchen


Zde jsme začínali jednu z našich cest do Bavorska. Nádherné klidné místo na jezeře. Bývalý klášter s neskutečně starou historií. Na lavičce u jezera jsme za teplého časného jara poobědvali z domácích zásob a pak se zde prošli. Ale drobné resty ještě zůstaly, takže máme proč se vracet.

Městečko s cca 1,5 tis. obyvatel v nádherném prostředí na břehu Traunsee. 632 založeno opatství Trunseo. 1020 přišli benediktini z Erinkloster v Salzburgu. Požár 1327 klášter úplně zničil, postaven benediktiny znova. Jezuité z Pasova, kteří klášter 1622 převzali, vybudovali po požáru 1632 barokní kostel v současné podobě. 1773 jezuitský klášter uzavřen, klášterní kostel jako farní. Hlavní oltář z 1754 od Franze Preisla (korunování PM). Hlavním dílem kostela slavný Fischerkanzel neznámého mistra z 1753, prezentující zázrak s rybolovem sv. Petra. Apoštolové Jakub a Jan v lodi vytahují ryby. v pozadí Kristus a před ním klečící Petr. Johannesberg a Johannesbergkapelle: Původní Odinstein je starobylým kultovním místem. Vzhledem k jedinečné v regionu (husté tisy) také přírodní památkou. Doba otevření Johannesbergkapelle nejistá, poprvé zmíněna 1356. Později rozšíření. Oltář ozdoben pozoruhodnou malbou holandského manýrismu. Kalvárie: Kamenné schody z 1739 vedou ke čtyřem kaplím, hlavní kaple centrálně na Kalvárii (dokončena 1699). Tzv. Russenvilla: V centru T z 1850 – 4 dle plánů slavného architekta Theophila Hansena. Pojmenována tak asi podle Sophie Pantschoulidzeff, ruské princezny, jež ji nechala postavit. Ve vile ubytováno mnoho slavných hostů, vč. arcivévody Maxmiliána (mj. císaře v Mexiku), Antona Rubinsteina, Rainera Maria Rilkeho a Adalberta Stiftera. Dům ve vlastnictví antikvariátu Jürgen Hesz, který je zároveň majitelem zámku Eggendorf. Spitzvilla: Karl Rudolf von Slatin byl rakouský důstojník, těšící se z důvěry britské královny Viktorie. Byl v britské službě generálním guvernérem Súdánu a byl přezdíván Slatin paša. Ve Spitzville, kterou získal 1897, hostil různé významné osobnosti své doby, vč. britského krále Edwarda VII. a císaře Františka Josefa I. Od 1976 Spitzvilla ve vlastnictví Horního Rakouska. Také café – restaurace a výstavní a kulturní centrum. Muzeum ruční práce: V historických prostorách bývalého kláštera, který nakonec majetkem města T.