Steyr


Vjeli jsme až do centra a v okamžiku, kdy jsme už mysleli, že jedeme špatně, jsme našli parkoviště na pěkném místě na nábřeží, nedaleko náměstí. Vydali jsme se k náměstí úzkým nízkým podchodem, kde se táta slušně bouchl do hlavy. Ústil do malebné uličky těsně u náměstí a my se nejprve vydali, pod spoustou zavěšených vlajek, na opačnou stranu. Došli jsme na most, z něhož jsme viděli soutok řek Enns a Steyr (se zajímavě odlišnou barvou vody), a za nímž nás čekal mohutný kostel. Jak se ukázalo, šlo o kostel sv. Michala. I vevnitř velmi mohutný. Před kostelem jsme se podívali na moderní sochu anděla, objekt s cedulí vánočního muzea a vrátili se přes most zpět. Tady jsme ale, při vstupu do jakéhosi areálu, poněkud zaváhali, když nás maminka upozornila na značku s přeškrtnutými postavami a my všichni nabyli přesvědčení, že je to zákaz vstupu (a až o hodně později jsme si uvědomili, že to ale bylo pouhopouhé ukončení pěší zóny). A tak jsme si neprohlédli jednu část města, s hradem a parkem. Šli jsme tedy nazpět onou pěknou uličkou a prošli si malebné náměstí (maminka o tomto městě posléze prohlásila, že život tady by si dokázala představit). Pak doprava nahoru k dalšímu mohutnému kostelu, tentokrát gotickému, z 15. stol., svatých Ägidia a Kolomana. Nejdřív jakýsi průchod se spoustou historických náhrobních desek. V kostele probíhají nějaké opravy, takže celá přední část byla zakryta. Ve zbytku prostoru zaujala zajímavá okna, hodiny na stropě a z obou stran uzavíratelné lavice. Vedle je ještě prostá kaple sv. Margarety, také z 15. stol. Pak přes hodinářský dům (muzeum), kde v projezdu visí zajímavé funkční hodinové stroje, zpět na náměstí. Tady jsme navštívili třetí kostel, kdysi kostel bývalého dominikánského kláštera, kostel PM, zvenčí zajímavý tím, že má věže zhruba stejně vysoké, jako loď (a působí tím zvláštně zakrsle), uvnitř zajímavým presbytářem a kůrovou částí. A pak už urychleně k vozidlu, neb už nám končila parkovací doba. Pěkné město.

V Horním Rakousku na soutoku Ennsu a Steyru, 39 tis. obyvatel (aglomerace cca 70), 12. největší město v Rakousku. Bohatá historie s počátky v době železné. 600 př. Kr. keltský kmen, jenž osadu a řeku pojmenoval Stiria. Na přelomu letopočtu Římané, na skále nad soutokem vybudovali důležitou pevnost a město Lauriacum. Strážní věž nad řekou se pak stala součástí novějších hradů vč. dnešního barokního hradu Lamberg. 777 zde vyrostl klášter Kremsmünster, kde je asi 60 mnichů i dnes. Historie města, založeného 980, pevně spjata i s osobností Přemysla Otakara II., který velkou část dnešního Rakouska za složitých okolností vyženil. V té době (kol 13. stol.) patřil S k nejdůležitějším a nejbohatším městům, protože byl na důležitých obchodních stezkách. Také se zde těžila a zpracovávala železná ruda. Práva v oblasti obchodu a při zpracování železa potvrdil městu vévoda Albrecht I. 1287. Mezi 13. – 14. stol. centrum protestantských církví. Možná i proto zde zvláště řádila inkvizice. Další krutá rána např. 1727 při velkém požáru. Krásné historické město, rozdělené rovnoměrně soutokem řek na tři části. Historické jádro uprostřed a přímo na soutoku k němu vedou z obou stran mosty. Tato část města nádherná, nijak velká, náměstí úzké a podlouhlé. Zde symbol města, tzv. Bummerlhaus, pozdněgotický dům z 15. stol., ale i rokoková radnice z 1765 – 78 a ranně barokní kostel PM ze 17. stol. Hlavní farní kostel sv. Ägida a Kolomana pozdněgotický z 1443 – 1522. Nad soutokem na jedné straně klášterní kostel sv. Michala, naproti na druhém břehu zámek Lamberg, původně Babenberský hrad. Město vánoc, betlémů, vánočních ozdob. Christkindl – světový unikát – vánoční poštovní úřad, odkud lze posílat „nebeské“ pozdravy. Mechanický betlém, jehož 300 figurek vyřezával mistr z Krkonoš, vánoční trhy na dvou náměstích. Jako průmyslové středisko známý zejména díky stejnojmennému strojírenskému podniku. Pomník Josefa Werndla, zakladatele zbrojovky Steyr, pomník skladatele Bruknera, který zde často pobýval. Na jaře pravidelný Schubertův festival, ponocní – průvodci městem, výlety na vorech připomínají plaveckou tradici (pomník). Východiště do národních parků Ennstal a Kalkalpen.