Schärding


Ukázal se jako město s krásným velkým náměstím s bez výjimky malebnými domy, avšak náš požitek z něj byl značně zastíněn zimou a také tím, že v jediné otevřené cukrárně jsme zjistili, že nás předběhla obrovská skupina seniorů (zájezd). Po kratinké obchůzce náměstí jsme to tedy vzdali s tím, že se případně zastavíme někde cestou. I zde tedy máme - paráda - důvod k další návštěvě.

Na březích řeky Inn již v Rakousku. Nejhezčí částí hlavní náměstí Stadtplatz s řadou pěkných barevných štítových domů.

Christopher fontána – vytvořena 1963 prof. Hans Wimmrem z Mnichova. Symbolizuje bohatství, lodní průmysl i riziko záplav.

Silver Line – sv část horního náměstí, asi tak pojmenovaná podle bohatých obchodníků, kteří zde kdysi měli svá sídla. Barevné fasády s pastelovými barvami – středověkými cechovními (např. modrá pekař, řezník červená, žlutá a zelená hostinský).

Linzer Tor – Bývalá Horní městská věž, která byla obývána dozorcem. Dvojité brány na začátku Linzer Straße.

Spořitelna – původně radnice, pak Schranne Stadtfron, vyhořela 1809, postavena 1824 v současné podobě. Budova působí v mezeře mezi Horním a Dolním náměstím. Freska žena taneční pár od prof. Fritze Fröhlicha (Linz, 1952).

Farní kostel – dobu první církevní budovy z 1307 připomíná strážní domek na místě věže. 1703 gotický kostel sv. Jiří ve válce o španělské dědictví těžce poškozen, 1725 jej architekt katedrály v Passau Jakub Pawagner postavil v barokním slohu. Mnichovan Johann Michael Fischer dokončil stavbu. Po francouzském bombardování 1809 vyhořel a postaven 1814. Rozsáhlé vnitřní rekonstrukce od 1975.

Bývalý nemocniční kostel sv. Ducha – Obnoven 1961, nyní hotel. Kamenný portál mistrovské dílo pozdní gotiky – nejcennější gotická stavba ve městě.

Ulice Georga Wieningera – GW (1859 – 1925), sládek a majitel realit, průkopník vývoje domácího zemědělství, zakladatel prvního prodejního družstva.

Pasovská brána – také Allerheiligentor, původně gotická věž, transformována 1984.

Památník Leonarda Kaisera – LK, rodák z Raabu, kněz, pak stoupenec Luthera, za podněcování povstání a šíření evangelické nauky zde 1527 upálen.

Götzenturm – pojmenovaná po Louisi Goetzovi, který koupil 1844 věž a přestavil na dům, dnes v majetku obce.

Vodní brána – dříve Inntor nebo celní věž až do 1570 patřila vévodovi bavorskému, pak ve vlastnictví města. Dveře zároveň s povrchem stěny, na které freska s bombardováním města dánskými a rakouskými vojsky 1703. Četné katastrofy způsobené povodněmi – značky. Horní komora nad obloukem sloužila jako pranýř. Nachází se zde restaurace a muzeum.

Klášter Neuhaus –.bývalý gotický vodní hrad, vyhořel 1724, přestavěn barokně 1752, rozšířen 1900, kostel a dnešní klášter a škola anglických dam.

Svatojiřská fontána – 1607 z žuly, 1884 umístěna na Horním náměstí. Původně fontána Sv. Floriana, její barokní socha nyní v parku.

Freska – o třísce v oku bližního ...  Trutzbild se chtěl pomstít bývalým majitelům, na něj házeli všechny chyby (?).

Radnice – postavena 1594 ze dvou koupených domů. Po požáru 1809 opakované poškození, přestavba z gotické na novobarokní. V komoře rady v prvním patře fresky prof. Zülowa (Linz, 1947) s charakteristickými motivy starého města.

Castle Gate – dříve hrad domovem vévody, dnes městské muzeum. Postavena 1436.

Kubín Hall – achitekti Schaffer a Hörsching 1997, pro 300 lidí pro různé typy akcí. Součást starých městských hradeb.

Zámecký park – hrad bavorského vévody Alberta I., důležitá pevnost, v 17. stol. mohutný Horní hrad rozkvátal. Pak ničivé požáry 1724 a 1775 al hrad téměř kompletně zničen a již neobnoven. Bývalý dvůr změněn 1895 na park.

Hradní studna – 26 m hluboká, vytesána z žulové fontány objevené 2003. Pochází ze stavby zámku 1225.

Starý most přes Inn – podle kronikáře Lamberta má jedenáct sloupů (1310) a původně postaven na žulových skal v řečišti. 1899 záplava neštěstí dřevěnou vozovka nezničila. Po 2. sv. válce byl 250 m dlouhý most postaven z betonu.

Kurhaus – stojí na malém kopci v Eichbüchlu. 1635 – 1638 zde byl kapucínský klášter s kostelem. 1800 zrušení kláštera, 1814 budova přeměněna na kanceláře, 1928 koupila Charita a postavila zde sanatorium. Bývalý kapucínský kostel změněn na lázeňský. Obraz na stěně lodi ve spodní části ukazuje hořící část města 1738, namaloval Michelangelo Unterberger.

Barokní zahrada Orangerie – v staré městské zdi postavené 1884 Georgem Wieningerem a oživené 2004. Teď restaurace v krásném parku.

Evangelický kostel z kamene – kostel sv. Sebastiána, stojí na žulové skále, postaven na počest moru a sv. Šebestiána a Rocha k prevenci nemoci 1630. 1783 odsvěcen, později divadelní a skladové prostory. Po restaurování 1954 evangelický kostel.

Bezirkshauptmannschaft – postaven 1695 jako sídlo obchodu, dnešní neoklasicistní forma poničena požáry 1779 a 1809.

Objevíme zde také zmenšeniny sedmi divů světa.