Enns


Město, ležící na stejnojmenné řece, nedaleko Linze. Je charakteristické specifickou věží (s krásným výhledem) na náměstí, na kterou jsme dvakrát vystoupali, a pro nás je zajímavé zejména svou vazbou na svatého Floriána (světce tak známého z našich měst a obcí, patrona hasičů), který zde byl umučen. Velmi zajímavý (neobvykle dispozičně řešený) farní kostel Panny Marie s přilehlou křížovou chodbou. Nějakou zastávku zde ovšem musíme ještě naplánovat, protože jsme zatím nenavštívili ani baziliku sv. Vavřince, ani místní zámek. Nedaleko, na dohled, leží koncentrační tábor Mauthausen.

Malebné město v Horním Rakousku, kterým protéká stejnojmenná řeka. Jde údajně o nejstarší město v celém Rakousku, území bylo osídleno již v pravěku. Kolem 50 po Kr. zde Římané založili osadu a postavili pevnost. Ta se postupně rozšířila na obrovský tábor, v němž žilo kolem šesti tisíc vojáků. V blízkosti tábora pak vyrostlo město Lauriacum, které vešlo do dějin, jako místo, kde se zabíjeli křesťané.  Městský místodržitel Aquilinus nechal mnoho zdejších křesťanů usmrtit. Když se o tom dozvěděl tehdejší velitel římských legií Florián, spěchal jim na pomoc. Nebyl však dostatečně opatrný, byl zatčen a několik dní týrán, aby zapřel Krista. Florián se však za žádnou cenu nechtěl své víry vzdát a tak byl 304 popraven. Kati mu na krk přivázali mlýnský kámen a hodili jej do řeky E. Po smrti byl Florián svatořečen a jeho ostatky rozděleny do několika měst – Říma, Krakova i Prahy. Lidé věřili, že Floriánovy ostatky ochrání města před požáry – Florián se totiž stal patronem hasičů.  Později se jeho obraz začal objevovat na obecních pečetidlech, městských branách, kostelních věžích, na zvoničkách a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích. Na místě, kde byl údajně pohřben, byl vystavěn klášter St. Florian. Kolem 900 v E vznikl vodní hrad. Největšího rozkvětu město dosáhlo na počátku 13. stol., za vlády Babenbergů. 1212 získal E od vévody Leopolda VI. městská práva. Dnes město známé jako turistické středisko i jako město se zachovalými hradbami, jež jsou k vidění v oblasti historického jádra. Centrum města tvoří náměstí Hauptplatz, uprostřed kterého se tyčí 60 m vysoká hodinová a strážní věž z r. 1568, nepřehlédnutelný symbol města se 157 schody nahoru na ochoz. Jestliže vás zajímá dávná historie města, navštivte bývalou radnici, v níž sídlí muzeum římského města Lauriacum. Významnou památkou města i farní kostel PM, který původně patřil k minoritskému klášteru. Byl sice neogoticky přestavěn, ale dochovat se podařila i jeho raně gotická kaple z 1343. Na místě původního římského chrámu (jak dokazují vykopávky) vystavěna papežská bazilika sv. Vavřince. Její interiér je vyzdoben krásnými freskami a olejomalbami „Biskupové z Lorchu“ a „Patroni E“, údajně největšími v Rakousku. Ideální místem pro výlety zámek Ennsegg severně od historického jádra s arkádovým nádvořím, které slouží v létě pro pořádání koncertů a četných divadelních představení. Do E vede E cyklostezka, zajímavá obdoba Tauernské cyklostezky, na kterou nedaleko salzburgského Bischofshofenu navazuje. Patří mezi nejmladší cyklostezky v Rakousku a je přitažlivá hlavně díky neporušené krajině a zatím i nízké návštěvnosti. Vede podél řeky E v oblasti Nízkých Taur, ale během cesty se můžete kochat pohledem i na rozeklaný Dachstein a majestátný Grimming. Celá stezka měří 240 či 280 km (v jednom úseku možné 2 varianty) a cyklista má k dobru přes 900 m převýšení.