Ulm


Krásné město se skvostným kostelem. Po posile kapučínem s dobrotami jsme zamířili na nejvyšší věž světa s neuvěřitelným množstvím schodů a vystoupali tam, i když se nám to nejdřív zdálo nemožné. Ale i ten kostel pod věží je fascinující. A třeba takový vajsbírek před radnicí, ten tedy neměl chybu.

Město v v Baden – Württembergsku na Dunaji s cca 120 tis. obyvatel, založené asi 850, bohaté na historii a tradice jako bývalé svobodné císařské město. Dnes ekonomické průmyslové centrum a sídlo univerzity. Mezinárodně známý pro nejvyšší kostel světa, gotické chrám a místo narození Alberta Einsteina. Leží na místě, kde se řeky Blau a Iller připojují k Dunaji, 479 m. n. m. Větší část města, vč. starého města, na levém břehu Dunaje. Obklopené lesy a kopci, které se zvedají k výškám přes 620 m, k Švábským Alpám. Na j roviny a kopce nakonec skončí s okrajem Alp, cca 100 km od U, viditelným z města v jasných dnech. Nejstarší historie oblasti v neolitu (asi 5 tis. př. Kr.). U nejdříve zmíněn 854, říšským městem 1181 (Friedrich Barbarossa). Získal význam kvůli výsadě Königspfalz jako místo ubytování německých králů a císařů na jejich častých cestách. Později městem obchodníků a řemeslníků. Jeden z nejdůležitějších právních dokumentů města, dohoda mezi patricii a spolkem obchodu, 1397, představoval časnou městskou ústavu a začátek stavby obrovského kostela (U Minster, 1377), financované obyvateli, spíše jako demonstraci velkého sebevědomí. U kvetl během 15. a 16. stol., většinou kvůli exportu kvalitního textilu a umístění na křižovatce důležitých obchodních cest. Během reformace protestantským (1530). Se zřízením nových obchodních cest po objevu Nového světa (16. stol.) a třicetileté válce (1618 – 48) postupný pokles. Asi 1700 je střídavě napadla francouzská a bavorská vojska. Ve válkách po francouzské revoluci, město střídavě obsazené francouzskými a rakouskými sílami a zničeno opevnění města. 1803 ztratilo město status říšského města a včleněno do Bavorska. 1805 Napoleon porazil rakouskou armádu Generala Macka v bitvě u U. 1810 byl U včleněn do království Württemberg a ztratil část na druhém břehu Dunaje, známou jako Nový U. V pol. 19. stol. U určen jako pevnost německé konfederace proti hrozbě francouzské invaze. Stal se důležitým centrem industrializace v j Německu ve 2. pol. 19. stol., jeho zastavěná oblast přesáhla středověké hradby. Stavba obrovského chrámu, přerušená v 16. stol. z hospodářských důvodů, pokračovala 1844 – 91 ve vlně národního nadšení pro středověk. Jako všechna jiná německá města, U se dostal pod kontrolu národních socialistů 1933. 1933 – 5 byl na Kuhbergu, jednom z kopců u U, založen koncentrační tábor pro politické soupeře režimu. Židé (asi 500) byl nejprve diskriminováni a později perzekuováni. Synagoga zničena po křišťálové noci 1938. Během 2. sv. války, město těžce poškozeno nálety. Při nejvážnějším útoku 1944 zabito 707 obyvatel a 25 tis. bezdomovci. Přes 80 % centra středověkého města, před válkou jednoho z největších v j Německu, zničeno. Většina města přestavěna v jednoduchém stylu 50. a 60. let, ale některé stavby obnoveny. U zažil podstatný růst v dekádách po 2. sv. válce, se zřízením velkých nových projektů bytové výstavby a nových průmyslových zón. 1967 založena univerzita, tak důležitá pro vývoj města. Zvláště od 80. let došlo ke zrychlení přechodu od klasického průmyslu k špičkové technologii, např. založením výzkumných center společností jako Daimler, Siemens a Nokia a množství malých aplikovaných výzkumných ústavů u univerzitního areálu. Pozoruhodnosti:

 • Ulm Minster (1377-1891) nejvyšší kostelní věž na světě (161,53 m, 768 schodů).
 • Fischerviertel (čtvrť rybářů) na řece Blau, s hrázděnými domy, dlažebními kostkami a malebnými lávkami. Schiefes Haus (ohnutý dům) ze 16. stol., dnes hotel a Alte Münz (stará mincovna), středověká stavba přestavěná v renesančním stylu.
 • Zbývající část městských hradeb, podél řeky Metzgerturm (věž řezníků, 36 m) ze 14. stol.
 • Radnice (1370), s oslnivě barevnými nástěnnými malbami z 16. stol. Orloj 1520, obnovený po vážném poškození 1944.
 • Krone hospoda, středověký komplex několik domů (15./16. stol., rozšíření 19. stol.), kde byli němečtí králové a císaři ubytováváni během jejich cest.
 • Několik velkých budov z pozdního středověku / renezance pro různé účely (zvláště ukládání jídla a zbraní), např. Schwörhaus, Kornhaus, Salzstadel, Büchsenstadel, Zeughaus, Neuer Bau.
 • Historický okres Auf dem Kreuz, obytná čtvrť s mnoha stavbami před 1700.
 • Wiblingen opatství, bývalé benedictine opatství v předměstí Wiblingen na jihu U. Kostel pozdně barokní a raně klasicistní. Jeho knihovna je mistrovské dílo rokoka.
 • Stadthaus, dům pro veřejné události postavený Richard Meier, přímo přilehlý k minster.
 • Stadtbibliothek – veřejné knihovny postavená Gottfriedem Böhmem ve formě pyramidy skla, přilehlá k radnici.
 • Albert Einstein památník – v místě, kde se A. Einstein narodil, v Bahnhofstraße. Dům sám a celý okres byl zničen 1944.
 • Věžové silo společnosti mlýna Schapfenmühle (Schapfen Mill věž).