Panschwitz - Kuckau - Marienstern


Příjemné místo v malém městečku. Klášter nám svým charakterem (vč. barevného vyznění) připomněl již dříve navštívený Marienthal. V nádherném kostele, v interiéru s moderními doplňky, jsme byli přítomni při večerních chválách sester, a byl to skutečně silný zážitek. Vzhledem k podvečernímu času návštěvy jsme už nemohli navštívit např. klášterní prodejnu a manželka už dokonce ani neměla sílu na shlédnutí zdejšího výživového a bylinkového centra. Sochy českého lva v kašně a Jana Nepomuckého jsme však shlédli.

Ženský cisterciácký klášter v Horní Lužici. Založený 1248 pány z Kamence. V listině z 1248 klášteru věnovány příjmy z fary a špitálu v Kamenci a za 2 roky přijal konvent cisterciáckou řeholi a vizitačním klášterem se stal klášter Altzella. 1264 klášter pod ochranou braniborských vévodů Jana II. a Oty III., kteří klášter osvobodili od všech daní a služeb a nadali jej vlastní soudní pravomocí. Konvent podporoval od jeho založení až do své smrti Bernard z Kamence, jeden ze zakladatelů, významný duchovní na panovnickém dvoře vratislavského vévody a poté českého krále. Jeho zásluhou vznikl iluminovaný Lekcionář Arnolda Míšeňského, určený přímo pro mariensternský klášter. I po reformaci zůstal klášter – stejně jako klášter Marienthal – katolickým ostrůvkem v Horní Lužici. Barokní vzhled získal klášterní komplex 1716 – 32. Dnes součástí života 19 řádových sester péče o mentálně postižené dívky. Od 2004 platí pro zaměstnance kláštera kontroverzní zákaz používání lužické srbštiny v přítomnosti postižených. Ten prosadila abatyše Benedikta Wawrikec, která se narodila v Nowé Jaseńce a je sama lužickosrbské národnosti. Navenek ohromí restaurované budovy jasně zářivou červeno-bílou barvou. K nejstarším částem kláštera patří trojlodní halový kostel s barokní fasádou a středověkým interiérem. Pohledy přitahují zejména hlavní oltář z dílny pražských mistrů vysvěcený 1751 a husitské okno s českým malovaným sklem ze 14. stol. Návštěvníky a poutníky zve opatský kostel k tichému zastavení, zejména při pravidelných modlitbách sester. V klenotnici vystaveny cennosti z doby od 13. až do 20. stol. Raritami v klášterním obchůdku místní pivo a likér vyráběné podle starých receptur. Klášterní zahrada spojuje staré tradice s nejnovějšími poznatky zahradnictví. V klášterní hospůdce postaráno o tělesné blaho hostů i ubytování.