Bad Schandau


BS je malé lázeňské město, ovšem chrakteru spíše střediska většího. Pěkné náměstí s kašnou a na konci s luteránským kostelem s mohutnou věží (kamenný oltář i kazatelna). Historické domy, část z nich hrázděných. Příjemná cukrárna s patřičnými dobrotami. Lázeňský park. Svezli jsme se tou známou tramvajovou linkou a byl to pěkný zážitek (vč. roztomilé historické tramvaje). Na konečné, pokud člověk nechce vyrazit na větší výlet nebo se usadit v hospůdce), však není příliš atrakcí. Vyjeli jsme si také neméně známým výtahem, a i to stálo za to. Krásné výhledy. Neměli jsme ale dost času na vycházku od výtahu nahoru do Ostrau, jen jsme sešli pěšky zase dolů. A dvakrát jsme také navštívili Toskana therme, a byla to pravá rozkoš. Žádné superextra atrakce, ale pohodička.

Lázeňské městečko v Saském Švýcarsku při českých hranicích na Labi s 3 tis. obyvatel. V 1. pol. 14. stol. získali němečtí kolonisté od vrchnosti z panství Hohnstein labské louky mezi Rathmannsdorfem a Postelwitzem a založili zde obchodní centrum. Písemně S poprvé zmíněno 1445 a obdrželo díky své důležité poloze na Labi statut města (1467). Postupem času další rozrůstání osady a zvyšování hospodářského významu, z velké části i díky vhodné poloze při Labi. Vlivem růstu obchodu a překládání zboží mezi říční a silniční dopravou v 17. a 18. stol. rozvoj úspěšně pokračoval.  Průmyslová výroba nastupovala pomalu od 1. pol. stol. 19., úpadek přišel s rozvojem železniční dopravy. Obchodní trasy mezi Prahou a Drážďany z Labe odešly a překládání zboží již nutné nebylo. V 18. stol. objeven léčivý pramen, přibližně od 1800 lázněmi a tím i vyhledávaným letoviskem. Dr. Kneipp pak lázně proslavil svými léčebnými kúrami. 1877 zde postaven most. 1920 úřední titul Bad, dodnes v názvu. BS od 1898 nejmenší německé město s vlastním tramvajovým provozem, který je vyhledávanou turistickou atrakcí. Město těžce postiženo povodněmi 1845, 2002 a 2006. 2002 hladina Labe 9,78 m nad normálem. 1845 dokonce 9,82 m. Dnes velkým lákadlem "Toskana Therme". Výborné sladkosti a kávu nabídne v BS stylová kavárna Sissi. Procházka po lázeňské kolonádě a posezení v některé z typických kavárniček. Hned za lázeňskou promenádou se otevírá romantické údolí potoka Kirnitzsch, odkud vyjíždí v pravidelných intervalech historická elektrická dráha. Placená parkoviště v BS, před Ostrau a u silnice do Schmilky (parkovací automaty). Při výstupu na Schloßberg na parkovišti Kiefricht. Krippen: Jediná část BS na levém břehu Labe. V 19. stol. zde působil Friedrich Gottlob Keller, vynálezce broušení dřeva pro výrobu papíru, kterému zde věnováno muzeum. Postelwitz: Dvoukilometrová řada domů, natěsnaná u skalního svahu, podél Labe, směrem k hranicím ČR. Původní slovanské osídlení rybářů, stavitelů lodí a pracovníků kamenolomu zmíněno již 1446. Kovárna na výrobu kotev zde působila až do 1968. Kamenolomy fungovaly od 2. pol. 16. stol. do 1907. Zachované hrázděné domy č. 55-67, "Siebenbrüderhäuser" – "Domy sedmi bratrů", vznikly dle pověsti tak, že jeden rybář nechal pro každého syna postavit jeden dům. Jeho vlastní ale předčil svými rozměry všechny ostatní. 1934 obec včleněna do BS. Ostrau: 130 m nad Labem, čili 245 m nad mořem. Se S Ostrau přímo spojeno od 1904 elektrickým výtahem, vystavěného na popud hoteliéra Rudolfa Sendiga, jenž celý projekt i financoval. Malebná městská část (inspirovaná alpskou architekturou), především staré hrázděné statky, penziony, prázdninové ubytovny, vily, hostince, rodinné domky a moderní lázně. Svými 100 obyvateli byla obec na exponované výšině do konce 19. stol. pozoruhodným odloučeným celkem. Právě tato poloha vedla k myšlence zřídit výtah, ovšem s výhledem na vybudování exkluzivního turistického centra se sportovišti a letištěm. Nakonec došlo ale jen k výstavbě výtahu a několika dřevěných vil ve skandinávském stylu. Schmilka: Zhruba 6,5 km od centra BS přímo na hranicích s ČR. Východisko turistických tras do NP Saské Švýcarsko, především do pískovcových skal Schrammstein a Rauchenstein i na vrchol hory Großer Winterberg. Řada hrázděných domů s nádhernými malovanými fasádami. Prochází tu silnice B172 směrem do Pirny a Drážďan. Na levém břehu Labe, kam se lze přes řeku dostat přívozem, železniční zastávka Schmilka – Hirschmühle. Podél trati a Labe vybudována cyklostezka z ČR do Pirny a dál na sever. Pamětihodnosti: Hotely z doby německého císařství (1871 – 1918) na břehu Labe. Evangelický kostel Sv. Jana s osmibokou věží – dokončen 1679, barokní kopuli obdržela věž 1711 po městském požáru, vnitřní podoba kostela s dřevěným kazetovým stropem, jednopatrovou emporou a barevnými okny v prostoru oltáře výsledkem rozsáhlé přestavby z 1876/7, velmi cenný dvoupatrový renesanční oltář z pískovce, který nejprve stál 1760 – 1902 v kostele Sv. Anny v Drážďanech. Kazatelna vytesaná z jednoho kusu pískovce. Radnice (1863) s renesančními stavbami v okolí a Sendigovou kašnou (1896). Výtah do Ostrau (Am Bahnhof 6, 01814 BS) – 50 m vysoká konstrukce, vystavěná 1904 – 5, od 1954 technická památka, velmi oblíben kvůli výhledům na Saské Švýcarsko. Zajímavost: 1997 byl výtah zanesen do Guinessovy knihy rekordů jako "největší svíčka světa". (Jízdné výtahem 1,80 € jedním směrem, 2,80 € zpáteční. Zvýhodněné 1,40/2,20 €. Provozní doba denně, duben a říjen 9 – 18, květen – září 9 – 19 hod., listopad a březen 9 – 17 hod.). Ostrauská plošina – nabízí turistům vyhlídku na Falkenstein a Schrammsteine. Stadtgalerie. Heimatmuseum. Nationalparkzentrum. Muzeum Friedricha Gottloba Kellera v Krippenu. V rámci regionální dopravy možné jet S-Bahnem do Drážďan a dále do Míšně či osobním vlakem do Sebnitzu nebo Děčína. V BS a okolí k dispozici i řada přívozů. Autem lze do města dojet po silnici ze Hřenska. Od 2014, kdy obnoveno železniční spojení Sebnitz – Dolní Poustevna v BS jedna ze zastávek na "Dráze národního parku" Rumburk – Sebnitz – BS – Děčín. Termální lázně Toscana: Poskytnou nezvyklý zážitek z koupání jako z jiného světa. Proč přitahují lázně hosty ze všech částí země? Důvod není jen v nápaditých akcích, které se zde pořádají, nejde také jen o samu nabídku Wellness & Beauty programu. Ani samotný Liquid Sound – tekoucí zvuk, ta nezapomenutelná koupel v souznění barvy a světla by nedokázala vysvětlit neuvěřitelnou přitažlivost lázní. Asi to bude v jedinečném spojení mnoha atrakcí. Termální krajina ca 1.830 m. Ve všech bazénech masážní trysky. Vnitřní plavecký bazén ca 260 m (2 dráhy v délce 25 m, masážní lehátka), venkovní plavecký bazén ca 287 m. Whirlpool ca 22 m. Vyhřívaný bazén ca 44 m. Proudící kanál ca 74 m. Dětský bazén 16 m se skluzavkou. Odpočívárna v horním patře na ploše ca 108 m. Venku lavice na opalování, louka s lehátky. Vnitřní prostory pro saunování ca 363 m (se saunou pro začátečníky, finskou, studenou párou, cisternou, bylinkovou koupelí, vířivkou). Kneippovým venkovním a vnitřním potokem, vyhřívanými lehátky, jedinečnými sprchami, Saskou koupelnou, Masážemi, soláriem, odpočívárnou a klidovou zónou v horním patře na ploše ca 115 m. Saunovací zahrada venkovní na ploše ca. 340 m Sauna s párou. Sauna ve srubu. Kneippovy bazény, bazény se studenou vodou, louka s lehátky, cesta terapie. Prostor s tekoucím zvukem (Liquid-Sound) na ploše ca 238 m. Bazén s ca 105 m vodní plochy. Terapie na ploše ca 223 m, kde mj. sopečné minerální bahno, masáže laserovou terapii, léčebné koupele, střídavé sprchy, Bobath, individuální a skupinová gymnastika. Horní patro (Wellness na ploše 35 m), Beauty 35 m, lékařské cvičební terapie 70 m, Restaurační část s Cafeterií 125 m, Bistrem ca 100 m s venkovní terasou, Konferenční místností o velikosti 80 m. Otvírací doba: Pondělí – čtvrtek, neděle: 10 – 22, pátek a sobota: 10 – 24, při úplňku do 2. Vstupné (2hod., 4 hod., celý den): Dospělí 16, 20, 26 €, dítě 8, 10, 13 €, každá další 1/2 hod. 2 €, rodina 2 dospělí a 1 dítě: 33, 42, 54,00 €. Vyhlídky nad BS: Mezi BS a obcí Saupsdofr vede Panoramatická stezka, která z několika míst nabízí nádherný pohled na Saské Švýcarsko. K vyhlídkovým místům lze dojít pěšky, ale na vyhlídku do Ostrau se lze dopravit i elektrickým venkovním výtahem. Zde unikátní rozhledna ve tvaru svíčky, jejíž horní část spojena se svahem mostem. Oblíbenou vyhlídkou uměle vybudovaná zřícenina hradu Schloßberg, chráněná historická architektonická památka. Součástí zříceniny vyhlídková věž s vnitřním kamenným točitým schodištěm. Vyhlídková plošina z důvodu bezpečnosti jištěna kovovým zábradlím.  Z vyhlídky pohled na BS a údolí Labe. zejm. v pozdně podzimním období a zimě, kdy opadá listí ze stromů. Ve skalách různé nápisy, některé i velmi staré. K Schloßbergu se klikatí cesta od parkoviště Kiefricht. K dobře dostupné vyhlídce Zaukenhorn míří cesta podle Zaukenpromenade (Zaukenstraße). Jde o tradičně oblíbené vyhlídkové místo BS. Z města vás nedlouhý úsek přivede vysoko nad silnici z BS do obce Sebnitz. Vyhlídkové místo jištěno kovovým zábradlím a opatřeno lavičkou. Otevře se krásný výhled na část BS, údolí Labe či královnu saských stolových hor, Lilienstein. BS – Kirnitzschtal – Lichtenhainer Wasserfall – Tramvají národním parkem: (Am Bahnhof 6, 01814 BS) Jízda romantickým údolím říčky Křinice v tramvaji z 20. a 30. let minulého stol., kde průvodčí cestujícím ještě vydává jízdenky za pomoci speciální „kasírtašky“ se zásobníkem na mince, patří mezi nejromantičtější zážitky. Už od 1898 jezdí tramvaj údolím Křinice v souladu s přírodou a životním prostředím. „Žlutá dáma“ je jedinou tramvají v Německu projíždějící národním parkem Jedinou a pouhých 8 km dlouhou linkou nejmenší německý dopravní podnik provozující tramvaje. Spotřeba elektřiny z cca 30 % pokryta výrobou z vlastní solární elektrárny. Trasa vede přes BS, stanice Am Stadpark v městském parku, Kirnitzschtal, Beuthenfall k vyhledávanému vodopádu Lichtenhainer Wasserfall. Jeho vznik umožnilo přehrazení horského potoka v kotlině, položené ve výšce 18 m. V létě se otevírá jez od 11 každou půlhodinu pomocí tažného lana, a uvolní tak proudy vody, které padají z výšky dolů. Odtud vede cesta k přírodnímu útvaru Kuhstall, což je 12 m vysoká a 9 m široká skalní brána, kde ukrývali sedláci za třicetileté války dobytek.Tramvaj jezdí v létě i v zimě. V letní sezóně vyjíždí každou půlhodinu. V zimě provoz omezen. Jízdné dospělý 4, zlevněné 2 Eura. Každá tramvajová zastávka východiskem zajímavých pěších túr do národního parku. Dobře značené turistické stezky vedou do okouzlujících skalních jeskyní a k nádherným rozhledům do zadní části Saského Švýcarska.