Freyung


Malé, nepříliš zajímavé město s pěkným kostelem a nenápadnou cukrárnou, kde jsem si ke kapučínu dal bábovku jako od babičky.

Okresní lázeňské město a hospodářské středisko v Dolním Bavorsku, v jv části Bavorského lesa na břehu Saußbaches, v blízkosti německo-české hranice, s od Národního parku Bavorský les. Vzniklo v 13. stol. z malé vsi na vymýceném místě nedaleko zámku Wolfstein, který biskup Wolfger postavil 1200 (císař Jindřich VI. 1193 postoupil zemi biskupům z Pasova, vystavěn na křemencové skále Pfahl, sloužil pasovským knížatům – biskupům jako obranný hrad k ochraně s hranice panství). F ještě nebyl název místa, ale odkazoval se na území, na kterém osadníci, osvobození od daní. Patřil k významným sídlům na Zlaté stezce. 1301 místo poprvé zmíněno jako Purchstol. Již 1354 sousední Kreuzberg. Ve F farní kostel postaven 1380, Kreuzberg už delší dobu známým poutním místem. Dnešní Kreuzbergský kostel a 1. škola v obci poprvé zmíněny kolem 1500. Ve středověku obě města zasažena dvakrát morem, který nicméně neublížil popularitě svatyně. Po 1803 F rakouský, o 3 roky později bavorský. 1811 měl 535 obyvatel. Při ničivém požáru 1872 zničeno 39 z cca 70 domů. 1953 F povýšen na město. Hrad Wolfenstein dnes sídlem okresní galerie a Muzea lovu a rybářství. Dalšími klenoty města novogotický farní kostel Nanebevzetí PM (1874 – 7), fara, starý poutní kostel Sv. Anny v Kreuzbergu, vlastivědné muzeum "Winterberg" a tzv. "Schraml-Haus" (dějiny, podmalby na skle malířské školy v Raimundreutu, selská bytová kultura), ve kterém i vlastivědné muzeum Wolfsteinu. K nejkrásnějším geotopům Bavorska patří "Buchberger Leite", divoká romantická skalní soutěska v Přírodním parku Bavorský les mezi F a Ringelai. Když za starých časů začal na horách tát sníh, potoky Saußbach, Reschbach a Wolfsteiner Ohe se naplnily vodou a jejich vody se hnaly k řece Ilzu a Dunaji, pak mívali dřevaři plné ruce práce při plavení dřeva. Voda v soutěsce Buchberger Leite byla využívána k výrobě energie. 1899 započata stavba podniku na výrobu karbidu Carbidwerk, který měl i vodní elektrárnu. Karbid byl dlouhou dobu používán v lampách ke svícení. Od 1913 se v této továrně vyrábějí i umělé drahokamy (podniková prodejna), které se exportují do celého světa. Naučná turistická stezka "Soutěskou Buchberger Leite "člověk a příroda" dlouhá 8 km. Na zajímavých místech se nacházejí informační tabule. Zbytky Zlaté stezky ještě na j svahu hory Geyersberg (dláždění kamennými deskami u Ochsenbergu). Na kupecké solné stezce z Pasova do Povltaví chudého na sůl v 16. stol. týdně až 1300 soumarů. Ve F každoročně 1. víkend v září zámecká slavnost s historickým trhem. Spousta řemeslníků, kejklířů a muzikantů, "švédský tábor" a oddíl "hlídačů trhu" vytváří barvitou podívanou. Středobodem celé podívané historická hra pod širým nebem, ve které amatérští divadelníci předvádějí nejvýznamnější události z dějin obce. Den sv. Linharta, jednoho ze 14 pomocníků, připomínán v listopadu jízdou na koních ke kapli Brünnlkapelle u Kreuzbergu. Tato stylová stavba s dvojitou valbovou střechou z 1744. Ve stejném měsíci ožívá i obyčej zahánění vlka – Wolfaustreiben – a o všech adventních víkendech se můžeme podívat na vánoční trhy. Vyvrcholením na konci roku lesní vánoce 25. prosince s Christkindl-Anschießen – salvami po půlnoční mši.