Aschau im Chiemgau


Hrad jsme navštívili ještě před sezónou, ale příjemné místo. A dole malé bavorské místo s rezidencí naproti kostela.

Obec s cca 5 tis. obyvatel v hornobavorském okrese Rosenheim. Turistické letovisko u 1669 m vysoké Kampenwand (Chiemgauské Alpy). Ve středu hrad (zámek) Hohenaschau z 12. stol. Asi 4 km od centra přírodní rezervace Bärnsee. Jezero, obklopené divokou rašeliništní krajinou, díky bohaté flóře a fauně chráněné (koupání zakázáno). V poslední době i bobr. Přes bažiny turistická trasa. Hohenaschau postavili koncem 12. stol. Konrád a Arnold von Hirnberg. Důležité šlechtické rody rozšířily držení. Ačkoli Hohenaschau nebyl knížectví v pravém slova smyslu, měl řadu svrchovaných práv. Přestavba a rozšíření v renesančním slohu (1540 – 60) a za vrcholného baroka (1672 – 86) postavena barokní kaple a bývalý Benefiziatenhaus dnes Prientalmuseum. Po dalších změnách, zejm. 1905 – 8 přešel majetek od Theodora von Cramer – Klett na stát a je používán jako rekreační sídlo finanční správy. Sokolnictví na hradě. Dále:

  • Spousta zajímavých lavic a posezení.
  • Kampenwandbahn: Lanovka na Kampenwand.
  • Farní kostel Proměnění Páně z pol. 17. stol. v barokním slohu, dvorní architekt Jan Křtitel Gunetzrhainer, historie sahá až do 12. stol.
  • Hradní pivovar v Hohenaschau.
  • Chiemgau – Bahn se železniční spojení mezi Aschau a Prien am Chiemsee.