Vítejte v Bavorsku

Tedy, přesněji řečeno, vítejte alespoň na jakési návštěvě Bavorska na dálku, návštěvě v elektronické podobě.

Protože si naše rodina tuto sousední zemi, u nás zatím, myslím, poměrně málo známou, velmi oblíbila, rozhodl jsem se zveřejnit naše zkušenosti, dojmy, na zvláštním webu. K informování zájemců, ale také k vytvoření jakéhosi souhrnného přehledu pro vlastní účely.

Kromě Bavorska bude naše pozornost věnována, ale to spíše jen okrajově, také dalším místům v Německu, především v Hesensku, a též některým místům v Rakousku.

Tvorba, resp. naplňování a dolaďování stránek bude samozřejmě nejakou tu dobu trvat, doufám však, že to nebude (už proto, že mě tato činnost velmi těší) doba přespříliš dlouhá.


Procházky

Bude mou snahou pokusit se předmět našeho zájmu co nejpřehledněji rozčlenit (na základě územních či jiných souvislostí) a do každého okruhu pak vložit informace o jednotlivých konkrétních místech. A to tak, že uvedu naše vlastní dojmy a zkušenosti, pak určitou informační rešerši a konečně někdy také nějaký ten obrázek.

U popisu vlastních dojmů ovšem nelze očekávat žádné hluboké podrobné rozbory příslušných míst. Či nějaká převratná sdělení. Většinou se jedná o úryvky stručných původních zápisků, zachycujících velmi jednoduše průběh naší návštěvy příslušného místa.